Tài liệu

4 Quy trinh ke toan bang tien mat

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Quy trình kế toán tiền mặt (VNĐ) 

Sơ đồ 01: KẾ TOÁN TIỀN MẶT (VNĐ) 

Quy trình kế toán tiền mặt (Ngoại tệ)

Sơ đồ 02: KẾ TOÁN TIỀN MẶT (NGOẠI TỆ)

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2915
18/09/2018
5 tài liệu
0
3573
18/09/2018
3 tài liệu
0
2048
18/09/2018
10 tài liệu
0
6625
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3480
18/09/2018
5 tài liệu
0
3267
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1103
18/09/2018
4 tài liệu
0
3211
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9522
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5866
18/09/2018
10 tài liệu
0
6029
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0