Tài liệu

4 Quy trinh ke toan bang tien mat

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Quy trình kế toán tiền mặt (VNĐ) 

Sơ đồ 01: KẾ TOÁN TIỀN MẶT (VNĐ) 

Quy trình kế toán tiền mặt (Ngoại tệ)

Sơ đồ 02: KẾ TOÁN TIỀN MẶT (NGOẠI TỆ)

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2325
18/09/2018
5 tài liệu
0
3251
18/09/2018
3 tài liệu
0
1827
18/09/2018
10 tài liệu
0
5809
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3083
18/09/2018
5 tài liệu
0
2929
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
990
18/09/2018
4 tài liệu
0
2850
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
8427
18/09/2018
10 tài liệu
0
5382
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5205