Tài liệu

4 Mo hinh phong kiem toan noi bo

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MÔ HÌNH PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

TRƯỞNG PHÒNG KIỂM 

TOÁN NỘI BỘ

CÁC KIỂM TOÁN VIÊN

CÁC KIỂM TOÁN VIÊN

PHÓ PHÒNG KIỂM TOÁN 

NỘI BỘ

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
6351