Tài liệu

4. Chinh sach nhan su cua Vingroup

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

[

CHƯƠNG TRÌNH  - CHÍNH SÁCH

] 

 

 

 

Chính sách nhân sự VINGROUP 

 
Vingroup tự hào vì bên cạnh những khu văn phòng rộng rãi, khang trang, Vingroup đã 
xây dựng được một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, xây dựng được một 
mái nhà chung, an toàn, hạnh phúc để tập thể cán bộ nhân viên yên tâm làm việc, phát 
huy năng lực và phát triển sự nghiệp. 

Trong định hướng phát triển nhân sự, 

Vingroup

 tập  trung  xây  dựng  chính  sách  thu  hút 

nhân tài, chế độ làm việc khoa học, tác phong làm việc nhanh nhẹn, hiệu quả cùng những 
chính sách đãi ngộ, khen thưởng hấp dẫn. 
 

Chính  sách  thu  hút  nhân  tài:

 Vingroup  có  chính  sách  lương,  thưởng  đặc  biệt  cạnh 

tranh đối với các nhân sự giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan, một 
mặt để giữ chân CBNV lâu dài, mặt khác để “chiêu hiền đãi sĩ”, thu hút nhân lực giỏi từ 
nhiều nguồn khác nhau về làm việc cho Công ty. 
 

Chế độ làm việc

: Vingroup tổ chức làm việc 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần, nghỉ trưa 1h (nghỉ 

Lễ, Tết, ốm, đau, thai sản… theo quy định của nhà nước). Khi có yêu cầu về tiến độ sản 
xuất, kinh doanh, Vingroup có thể yêu cầu CBNV làm thêm giờ và thực hiện các chế độ 
đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động ngoài việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động 
theo quy định của nhà nước. 
 

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

Vingroup xây dựng chính sách lương, thưởng phù 

hợp với từng vị trí công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn của CBNV nhằm ghi nhận 
đúng mức năng lực và kết quả công việc của từng cá nhân, đồng thời tạo động lực khuyến 
khích CBNV phát huy năng lực, trách nhiệm để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu 
quả công việc. 
 

Các loại hình khen thưởng:

 

- Khen thưởng thành tích đột xuất: Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
công việc, góp phần mang lại lợi ích về kinh tế hoặc góp phần nâng cao hiệu quả công 
việc của bộ phận, nâng cao uy tín, hình ảnh của Công ty; Khen thưởng các cá nhân/ tập 
thể tích cực tham gia các hoạt động văn thể, xây dựng văn hóa Công ty; 

- Khen thưởng thành tích khi kết thúc dự án/chiến dịch: Khen thưởng các cá nhân/ tập thể 
tham gia tích cực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tạo ra thành công 
chung của mỗi dự án/ chiến dịch; 

-  Khen  thưởng  sáng  kiến:  Khen  thưởng  các  cá  nhân  có  sáng  kiến  mang  lại  lợi  ích  cho 
Công ty, có các đề xuất cải tiến mới góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, 
của bộ phận, nâng cao hình ảnh, uy tín của Công ty; 

background image

[

CHƯƠNG TRÌNH  - CHÍNH SÁCH

] 

 

 

 

- Khen thưởng gương “Người tốt việc tốt”: Khen thưởng những cá nhân ngăn chặn được 
thảm họa hoặc xử lý tốt với tình huống khẩn cấp; dũng cảm  cứu người trong điều kiện 
nguy hiểm, trả lại tài sản nhặt được...; 

-  Khen  thưởng  thành  tích  định  kỳ:  Khen  thưởng  cá  nhân  xuất  sắc  của  Tháng;  Tập  thể 
Xuất  sắc  của  Quý  (đối  với  Khối  Dịch  vụ);  Khen  thưởng  thành  tích  cá  nhân  cuối  năm; 
Khen thưởng thành tích thi đua nhân dịp kỷ niệm ngày Thành lập Công ty... 

Hình thức khen thưởng:

 

-  Cấp  Bằng  khen;  tặng  thưởng  tiền  mặt;  tặng  thưởng  chuyến  du  lịch  trong  hoặc  ngoài 
nước; đề bạt, nâng lương trước hạn... 

Bảo hiểm và phúc lợi:

 

Việc  trích  nộp  Bảo  hiểm  xã  hội,  Bảo  hiểm  y  tế,  Bảo  hiểm  thất  nghiệp  được  Vingroup 
thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, toàn thể CBNV được 
đóng Bảo hiểm tai nạn cá nhân 24/24h. 

 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
634

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

05/10/2018
0 tài liệu
0
0