Tài liệu

3.9 sale - danh gia khach hang

12/09/2018
0 trang
0
0
background image

KPI về khách hàng 

 
 
1.  % doanh số khách hàng mới: 
 
-  Tỷ lệ này = doanh số từ khách hàng mới / tổng doanh số. 
 
-  Tỷ lệ nào cho biết tỷ lệ tăng doanh số của công ty từ số khách hàng mới là bao nhiêu? 
 
2.  Số khách hàng mới 
 
-  Tỷ lệ này = số khách hàng mới / tổng số khách hàng 
 
-  Tỷ lệ nào cho biết  
 
3.  Doanh số trung bình mỗi khách hàng/năm 
 
-  Tỷ lệ này = tổng doanh số / tổng số khách hàng. 
 
-  Tỷ lệ này cho biết mỗi khách hàng mang lại cho bạn doanh số bao nhiêu? Bạn có biên 

pháp nào để tăng doanh số trên một khách hàng hay không? 

 

4.  Tỷ lệ lợi nhuận trên khách hàng 
 
-  Tỷ lệ này = lợi nhuận thuần/tổng số khách hàng. 
 
-  Tỷ lệ này cho bạn biết lợi nhuận trung bình do một khách hàng tạo ra là bao nhiêu? 

Ai là người mang lại nhiều và ít lợi nhuận, do vậy bạn sẽ có chính sách chăm sóc 
khách hàng phù hợp hơn. 

Mô tả tài liệu

Để đánh giá công việc dựa trên chỉ số BSC,bạn cần nắm chắc lý thuyết kèm với tài liệu biểu mẫu hướng dẫn, tất cả đều có ở đây.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6279
12/09/2018
4 tài liệu
0
2493
12/09/2018
10 tài liệu
0
6474
12/09/2018
6 tài liệu
0
1709
12/09/2018
4 tài liệu
0
2577
12/09/2018
1 tài liệu
0
974
12/09/2018
10 tài liệu
0
4922