Tài liệu

3.8 sale - kpi danh gia su thoa man khach hang

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI sự thoả mãn khách hàng

Bạn có thể tiến hành đánh giá sự thoả mãn của khách hàng qua các chỉ số sau:

1. Mức giá có phù hợp

2. Chất lượng

3. Tiến độ

4. Mức độ phản hồi các yêu cầu

5. Dịch vụ

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1563
1 tài liệu
0
1244
1 tài liệu
0
5873
4 tài liệu
0
1609
3 tài liệu
0
1367
10 tài liệu
0
4926
4 tài liệu
0
1485
1 tài liệu
0
729

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
1563
17/01/2019
1 tài liệu
0
1244
17/01/2019
1 tài liệu
0
5873
17/01/2019
4 tài liệu
0
1609
17/01/2019
3 tài liệu
0
1367
17/01/2019
10 tài liệu
0
4926
17/01/2019
4 tài liệu
0
1485
17/01/2019
1 tài liệu
0
729