Tài liệu

3.8 sale - kpi danh gia su thoa man khach hang

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI sự thoả mãn khách hàng

Bạn có thể tiến hành đánh giá sự thoả mãn của khách hàng qua các chỉ số sau:

1. Mức giá có phù hợp

2. Chất lượng

3. Tiến độ

4. Mức độ phản hồi các yêu cầu

5. Dịch vụ

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
976
10 tài liệu
0
6487
4 tài liệu
0
2125
4 tài liệu
0
2220
3 tài liệu
0
1863
4 tài liệu
0
2237
1 tài liệu
0
1622
1 tài liệu
0
6990

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
1 tài liệu
0
976
17/01/2019
10 tài liệu
0
6487
17/01/2019
4 tài liệu
0
2125
17/01/2019
4 tài liệu
0
2220
17/01/2019
3 tài liệu
0
1863
17/01/2019
4 tài liệu
0
2237
17/01/2019
1 tài liệu
0
1622
17/01/2019
1 tài liệu
0
6990