Tài liệu

3.8 sale - kpi danh gia su thoa man khach hang

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI sự thoả mãn khách hàng

Bạn có thể tiến hành đánh giá sự thoả mãn của khách hàng qua các chỉ số sau:

1. Mức giá có phù hợp

2. Chất lượng

3. Tiến độ

4. Mức độ phản hồi các yêu cầu

5. Dịch vụ

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1993
1 tài liệu
0
1510
1 tài liệu
0
6653
4 tài liệu
0
2000
3 tài liệu
0
1691
10 tài liệu
0
5900
4 tài liệu
0
1898
1 tài liệu
0
891

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
1993
17/01/2019
1 tài liệu
0
1510
17/01/2019
1 tài liệu
0
6653
17/01/2019
4 tài liệu
0
2000
17/01/2019
3 tài liệu
0
1691
17/01/2019
10 tài liệu
0
5900
17/01/2019
4 tài liệu
0
1898
17/01/2019
1 tài liệu
0
891