Tài liệu

3.8 sale - kpi danh gia su thoa man khach hang

12/09/2018
0 trang
0
0
background image

KPI sự thoả mãn khách hàng 

 
 
Bạn có thể tiến hành đánh giá sự thoả mãn của khách hàng qua các chỉ số sau: 
 
1.  Mức giá có phù hợp 
 
2.  Chất lượng 
 
3.  Tiến độ 
 
4.  Mức độ phản hồi các yêu cầu 
 
5.  Dịch vụ 

Mô tả tài liệu

Để đánh giá công việc dựa trên chỉ số BSC,bạn cần nắm chắc lý thuyết kèm với tài liệu biểu mẫu hướng dẫn, tất cả đều có ở đây.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
7214
4 tài liệu
0
2863
6 tài liệu
0
2023
4 tài liệu
0
2970
1 tài liệu
0
1106
10 tài liệu
0
5703

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
7214
12/09/2018
4 tài liệu
0
2863
12/09/2018
10 tài liệu
0
7485
12/09/2018
6 tài liệu
0
2023
12/09/2018
4 tài liệu
0
2970
12/09/2018
1 tài liệu
0
1106
12/09/2018
10 tài liệu
0
5703