Tài liệu

3.8 sale - kpi danh gia su thoa man khach hang

12/09/2018
0 trang
0
0
background image

KPI sự thoả mãn khách hàng 

 
 
Bạn có thể tiến hành đánh giá sự thoả mãn của khách hàng qua các chỉ số sau: 
 
1.  Mức giá có phù hợp 
 
2.  Chất lượng 
 
3.  Tiến độ 
 
4.  Mức độ phản hồi các yêu cầu 
 
5.  Dịch vụ 

Mô tả tài liệu

Để đánh giá công việc dựa trên chỉ số BSC,bạn cần nắm chắc lý thuyết kèm với tài liệu biểu mẫu hướng dẫn, tất cả đều có ở đây.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5444
4 tài liệu
0
2155
6 tài liệu
0
1427
4 tài liệu
0
2234
1 tài liệu
0
836
10 tài liệu
0
4185

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
5444
12/09/2018
4 tài liệu
0
2155
12/09/2018
10 tài liệu
0
5595
12/09/2018
6 tài liệu
0
1427
12/09/2018
4 tài liệu
0
2234
12/09/2018
1 tài liệu
0
836
12/09/2018
10 tài liệu
0
4185