Tài liệu

3.7 sale - kpi thi phan

12/09/2018
0 trang
0
0
background image

KPI thị phần 

 
 
1.  Thị phần của công ty so với toàn bộ thị trường:  
 
-  Đó chính là tỷ lệ % giữa doanh số của công ty so với doanh số của toàn ngành. 
 
-  Thị phần của công ty so với phân khúc mà nó phục vụ: đó là tỷ lệ % giữa doanh số 

của công ty so với doanh số của toàn phân khúc. 

 
2.  Thị phần tương đối: 
 
-  Đó là tỷ lệ so sánh về doanh số của công ty với đối thủ cạnh tranh mạnh nhất.  
 
-  Nó cho biết vị thế của sản phẩm của công ty trong cạnh tranh ở trên thị trường như 

thế nào. 

 
3.  Tăng thị phần nhưng tăng trưởng có bằng không? 
 
-  Công ty cần so sánh mức tăng thị phần của công ty so với mức tăng thị phần của các 

công ty khác. 

 
-  Đôi khi công ty tăng thị phần nhưng mức tăng trưởng lại kém hơn các công ty khác 

thì công ty cần xem xét lại. 

Mô tả tài liệu

Để đánh giá công việc dựa trên chỉ số BSC,bạn cần nắm chắc lý thuyết kèm với tài liệu biểu mẫu hướng dẫn, tất cả đều có ở đây.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6069
12/09/2018
10 tài liệu
0
7947
12/09/2018
10 tài liệu
0
7641
12/09/2018
4 tài liệu
0
3142
12/09/2018
4 tài liệu
0
3071
12/09/2018
6 tài liệu
0
2164
12/09/2018
1 tài liệu
0
1162