Tài liệu

3.5 Bai trac nghiem Nhan su Marketing

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                          

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

ĐỀ THI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM 

Vị trí: NV Nhân sự, NV Marketing

Ngày thi: …

Thời gian làm bài: 60 phút

Họ & Tên Ứng viên:……………………………………………………………………………
Số điểm: ……………………

I. ỨNG XỬ – GIAO TIẾP (10 câu)
1.

Người tiền nhiệm của ông X là vị Trưởng Ban luôn nhúng tay vào mọi việc để

quản lý.  Khi ông X nhận trách nhiệm quản lý ban, mọi việc nhìn chung suôn sẻ với hiệu
quả tốt.  Nay ông X muốn vẫn duy trì tình trạng làm việc có năng suất cao như cũ vừa muốn
có môi trường làm việc thoải mái hơn.  Ông X nên thực hiện biện pháp quản lí nào:

a.

Tạo cho nhân viên thuộc quyền cảm nhận được sự góp phần của bản

thân và nhìn thấy tính quan trọng của mỗi người trong bộ máy tổ chức.  Phân công, phân
nhiệm rõ ràng và quản lý, giám sát theo kế hoạch; khuyến khích tính sáng tạo, chủ động của
nhân viên.

b.

Phân công, phân nhiệm rõ ràng cho nhân viên thuộc quyền, không can

thiệp quá sâu vào công việc sự vụ của nhân viên thưà hành.  Tập trung quản lý theo chỉ tiêu
công tác; khuyến khích tính sáng tạo, chủ động của nhân viên.

c.

Giáo dục nhân viên về tầm quan trọng của việc hoàn thành nhiệm vụ

đúng thời hạn.  Phân công nhiệm vụ cụ thể, chỉ tiêu rõ ràng và hoàn toàn để nhân viên tự
thực hiện nhiệm vụ.  Chỉ quản lý ở kết quả cuối cùng.

2.

Giả sử bạn là Nhân viên của Ban Nhân sự (NS), Trưởng Ban NS là người trực

tiếp quản lý điều hành công việc của ban này.  Giả sử Trưởng Ban phải vắng mặt có lý do
một thời gian ngắn thì bạn sẽ tuân theo sự phân công, quản lý trực tiếp của:

a. Tổng Giám Đốc

b.  Chánh Văn Phòng     c.  Phó Ban NS    d. Trưởng Ban phòng kế bên

3.

Giả sử trên lối đi chung có một khăn giấy của ai đó xài xong để rơi vãi.  Theo

bạn ai sẽ là người nhặt khăn giấy này bỏ vào thùng rác.

a.

Người xả khăn giấy này

b.

Nhân viên vệ sinh

c.

Nhân viên bảo vệ

d.

Bất cứ ai nhìn thấy 

4.

Hôm nay, anh H – Nhân viên bộ phận giao dịch khách hàng của Công ty kinh

doanh sản phẩm X bị bệnh nghỉ làm.  Cô V thư ký Ban Hành chánh được điều động tạm
thay thế.  Một khách hàng điện thoại đến giận dữ than phiền về chất lượng sản phẩm và đòi
nói chuyện với Giám đốc công ty.  Trong trường hợp này, cô V sẽ :

a.

Xin lỗi khách hàng và cho biết Nhân viên phụ trách bộ phận giao dịch giải

quyết khiếu nại của khách hàng nghỉ bệnh, Giám đốc công ty thì đang dự một cuộc họp
quan trọng, còn cô chỉ là Nhân viên HC trực thế; do đó cô yêu cầu khách hàng ngày mai gọi
lại.

b.

Xin lỗi khách hàng và cho biết Nhân viên phụ trách bộ phận giao dịch giải

quyết khiếu nại của khách hàng vắng mặt, cô chỉ là người  trực thế và yêu cầu khách hàng
chờ trong giây lát để chuyển máy vào cho Giám đốc xin ý kiến.

c.

Xin lỗi khách hàng và ghi lại địa chỉ, số điện thoại của khách hàng cùng chi

tiết về lỗi của mẫu mã sản phẩm, đồng thời cho biết sẽ chuyển ngay khiếu nại này đến cho
Giám đốc để có thể giải quyết việc thu đổi cho khách hàng trong thời gian sớm nhất

5.

Thông thường khi giải quyết công việc, điều bạn lưu ý ngay là:

1

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                          

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

a.

Hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc

b.

Từng chi tiết kỹ thuật của công việc

c.

Kỳ hạn giải quyết công việc

6.

Bạn được giao làm một công việc quan trọng và đang ở giai đọan gấp rút phải

hoàn tất báo cáo theo kỳ hạn quy định.   Trưởng Ban đến gặp bạn, yêu cầu truy tìm một
thông tin quan trọng để báo cáo gấp cho Tổng Giám Đốc.  Lúc đó, bạn sẽ:

a.

Lục tìm ngay thông tin được yêu cầu và đưa cho Trưởng Ban 

b.

Báo cáo Trưởng Ban tình trạng gấp rút của công việc và xin phép cuối giờ sẽ

trình thông tin như đã yêu cầu

c.

Nhờ một đồng nghiệp của mình tìm giúp thông tin

7.

Buổi sáng, khi bắt đầu vào làm việc tại văn phòng, các công việc nào sau đây

bạn cho là cần phải thực hiện?

a.

Lau bàn, mở máy vi tính, xem báo trên mạng

b.

Lau bàn, mở máy vi tính, kiểm tra nội dung mail được gởi đến

c.

Lau bàn, mở máy vi tính, làm tiếp việc dỡ dang hôm trước.

8.

Anh T. là  Trưởng Ban X.  Các Nhân viên trong Ban X luôn cần đến sự nhắc

nhở của chủ quản để có thể kịp thời hoàn thành nhiệm vụ.  Trước đây, một khi hiệu quả
công việc của Ban X có chiều hướng đi xuống, anh T lại nhắc nhở, vạch rõ nhiệm vụ của họ
và do đó hiệu suất làm việc được nâng cao.  Tuy nhiên, vài tháng vừa qua, hiệu quả công tác
của Ban X giảm sút một cách đáng kể, hơn thế nữa, các Nhân viên có biểu hiện  dửng dưng
trước công việc. Lúc này, anh T nên:

a.

Để nhân viên thuộc quyền tự xác lập phương hướng sắp tới và cùng

tham gia vào việc hoạch định lại chỉ tiêu cho phù hợp với thực tế.

b.

Tiếp nhận kiến nghị của nhân viên thuộc quyền, nhưng đảm bảo đạt chỉ

tiêu công tác.

c.

Nhắc nhở lại chỉ tiêu công tác, tiếp nhận các kiến nghị của Nhân viên,

hướng dẫn giải quyết những khó khăn trong công việc, đôn đốc thực hiện, kiểm tra giám sát
chặt chẽ.

9.

Theo anh chị, một người tổ chức công việc giỏi là:

a.

Luôn đúng thời hạn quy định, mỗi ngày đều có lập kế hoạch công tác và

bám sát việc thực hiện kế hoạch; biết sắp xếp công việc một cách hợp lý theo mức độ ưu
tiên

b.

Luôn đúng thời hạn quy định, kế hoạch công tác chi tiết được đảm bảo

thực hiện và tài liệu lưu trữ khoa học

c.

Luôn đúng thời hạn, kế hoạch công tác chi tiết theo thời gian được trù

liệu cả những tình huống khác nhau và tài liệu lưu trữ được truy cập dễ dàng.

10.

Cán bộ X của Ban Nhân Sự được giao nhiệm vụ chuẩn bị phương án xem xét lại

mức lương của toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty.  Theo cảm nhận ban đầu của Cơ
quan Tổng Giám Đốc, nhìn chung mức lương của đa số các vị trí hiện hữu cao hơn ở các
đơn vị kinh doanh cùng ngành khác.  Lúc đó, cán bộ X cần chuẩn bị hồ sơ, số liệu gì để đảm
bảo phương án được lãnh đạo chấp thuận?

a.

Xác định tổng quỹ lương của năm vừa qua; mức độ lạm phát trong năm;

tình hình cung cấp lao động trong thị trường; từ đó dự kiến tỉ lệ % tăng tổng quỹ lương cho
năm tới

b.

Xác định tổng quỹ lương của năm vừa qua, tìm hiểu mức lương thị

trường đối với từng chức danh hiện nay của công ty; nhu cầu cung cấp lao động đối với từng
nhóm công việc; dự đoán tỉ lệ lạm phát sắp tới, từ đó, dự kiến tỉ lệ % tăng lương cho từng vị
trí công việc cho năm tới.

2

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                          

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

c.

Xác định giá trị các vị trí công việc trong công ty; tham khảo mức độ

cạnh tranh từng loại lao động trong thị trường; dự kiến tỉ lệ lạm phát trong năm; tính toán
dãy lương dự kiến cho từng loại công việc.  Đề xuất tổng quỹ lương cho năm tới.

II. TRẮC NGHIỆM CHỈ SỐ THÔNG MINH IQ (15 câu):

1.

T lớn tuổi hơn Q và R nhỏ tuổi hơn T.  Câu nào trong bốn câu sau đây là đúng nhất

a.  R lớn tuổi hơn Q  b.  Tuổi R bằng tuổi Q    c.  R nhỏ tuổi hơn Q     
d.  Không thể nói được Q hay R ai lớn tuổi hơn
2.

Sắp xếp các mẫu tự trong từ MANTIEV, bạn sẽ có tên của một

a. thành phố

    b.

quốc gia               c.

liên bang

      d. đại dương

3.

Trong dãy số nguyên từ 39 đến 121, số nào đứng ở vị trí chính giữa?
       a. 41

      b. 46

       c. 80

      d. 82

      e. 92

4.

So sánh giá trị của các bài tính sau để xem bài tính nào có giá trị khác với 8x8
a.

4x4x4

b.

8x4x2

c.

4x4x2x2

d.

(4+4)x8

đ.

(4+4) x 4 x 4

5.

Tìm đáp số của phép tính sau:

(

 : ) + ( : ) = ?

a.

0

b.

1

đ.

1/ 

c.

2

d.

 / 

e.

1/ 

6.

Kim giờ dịch chuyển một góc 15

0

, thời gian đã trải qua bao nhiêu lâu?

a.

15’

b.

20’

c.

25’

d.

30’

đ.

60’

7. Theo hình vẽ, số hình chữ nhật có thể đếm được là bao nhiêu?

a.

9 hình

b. 

10 hình

c. 

11 hình

d. 

12 hình

đ.        13 hình

8. Theo hình vẽ, số góc vuông có thể đếm được là bao nhiêu?
a.  8 góc

b. 

9 góc

c. 

10 góc

d. 

11 góc

e. 

12 góc

9. Ngưạ đối lại với kéo xe cũng như bò đối lại với 

a.

Cày ruộng

b.

Lấy sữa                   c. An cỏ

d.

Chuyên chở                đ.

Uống nước

10. Lan phải tới cửa hàng rau quả mang về 11 sọt trái cây thế nhưng mỗi lần Lan chỉ đem về

được 2 sọt.  Vậy Lan phải đi đến cửa hàng mấy lần?

a.

5 lần

b.

5 lần ruỡi                c. 6 lần

3

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1283
IT
3 tài liệu
0
1506
8 tài liệu
0
4088
10 tài liệu
0
6329
5 tài liệu
0
2326
2 tài liệu
0
1055
6 tài liệu
0
2646
2 tài liệu
0
1095
1 tài liệu
0
725

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1283
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1506
23/09/2018
8 tài liệu
0
4088
23/09/2018
10 tài liệu
0
6329
23/09/2018
5 tài liệu
0
2326
23/09/2018
2 tài liệu
0
1055
23/09/2018
6 tài liệu
0
2646
23/09/2018
2 tài liệu
0
1095
23/09/2018
1 tài liệu
0
725