Tài liệu

3.4 PV vi tri GD Marketing

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                          

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Họ và tên ứng viên: ……………………………………………………………………… 
Vị trí tuyển dụng: ......................................................Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................

Hướng dẫn đánh giá:
-

Nhằm mục đích tuyển “Đúng người cho đúng việc”. Các tiêu chí tuyển dụng được xây dựng
theo từng cấp và có 3 phần cơ bản: Phần 1: đánh giá kỹ năng cơ bản; Phần 2: đánh giá năng
lực chuyên môn; Phần 3: đánh giá tố chất cá nhân.

-

Có 5 mức đánh giá như sau: (Cán bộ phỏng vấn click  vào số điểm trong ô)

5: Xuất sắc

4: Tốt/Khá

3: TB khá

2: TB/TB yếu

1: Yếu/Kém

PHẦN 1: KỸ NĂNG CƠ BẢN

Điểm

1.

5

4

3

2

1

2.

5

4

3

2

1

3.

5

4

3

2

1

4.

5

4

3

2

1

5.   Những câu hỏi khác của cán bộ phỏng vấn

5

4

3

2

1

PHẦN 2: KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

Lưu ý: Cán bộ phỏng vấn chú ý làm rõ hơn các câu hỏi dưới bằng
các phương pháp như hỏi đuổi ( hỏi liên tiếp 3 hoặc hơn vào cùng 1
vấn để để xem mức độ trung thực ) hoặc để UV đưa ra các kinh
nghiệm của mình …

Điểm

Điểm:

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                          

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

1. Bạn có bao nhiêu năm kinh nghiệm bán hàng ?

5

4

3

2

1

-

Chưa có kinh nghiệm

-

1-3 năm kinh nghiệm?

-

Trên 3 năm kinh nghiệm ?

2. Bạn có bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề marketing?

5

4

3

2

1

-

 Chưa có kinh nghiệm

-

1-3 năm kinh nghiệm

-

Trên 3 năm kinh nghiệm

3. Bạn có bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề quản lý?

5

4

3

2

1

-

Chưa có kinh nghiệm

-

1-3 năm kinh nghiệm

-

Trên 3 năm kinh nghiệm

4. Bạn có giấy chứng nhận của khóa học kinh doanh nào
chưa?

5

4

3

2

1

-

Tôi không có

-

Tôi tốt nghiệp đại học nhưng không tốt nghiệp chuyên ngành kinh
doanh

-

Tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh

5. Tại sao bạn lại muốn trở thành giám đốc marketing?

5

4

3

2

1

-

Tôi thấy rằng làm giám đốc marketing thì sẽ có thu nhập khá ổn
định

-

Tôi đã từng làm trong lĩnh vực bán hàng và marketing và tôi thích
lĩnh vực này.

-

Tôi đã lên kế hoạch là sẽ trở thành giám đốc marketing cho công
ty lớn và hiện tại tôi đã có kinh nghiệm với vị trí đó ở công ty nhỏ
hơn.

6.   Những câu hỏi khác của cán bộ phỏng vấn

5

4

3

2

1

Bạn hiểu gì về lĩnh vực công ty chúng tôi đang hoạt động ?

PHẦN 3: TỐ CHẤT CÁ NHÂN

Điểm

1

5

4

3

2

1

2

5

4

3

2

1

3

5

4

3

2

1

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                          

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

4.Những câu hỏi khác của cán bộ phỏng vấn

5

4

3

2

1

Điểm bình quân: …………………………………………………………………………………….

 Đạt loại   A1  

Tổng điểm bình quân > 4

Tiếp nhận

 Đạt loại   A  

3 < Tổng điểm bình quân = < 4

Tiếp nhận

 Đạt loại   B  

2 =< Tổng điểm bình quân < 3

Không tiếp nhận

 Đạt loại C  

Tổng điểm bình quân < 2

Không tiếp nhận

Nhận xét của cán bộ phỏng vấn:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1282
IT
3 tài liệu
0
1500
8 tài liệu
0
4076
10 tài liệu
0
6305
5 tài liệu
0
2315
2 tài liệu
0
1054
6 tài liệu
0
2641
2 tài liệu
0
1094
1 tài liệu
0
723

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1282
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1500
23/09/2018
8 tài liệu
0
4076
23/09/2018
10 tài liệu
0
6305
23/09/2018
5 tài liệu
0
2315
23/09/2018
2 tài liệu
0
1054
23/09/2018
6 tài liệu
0
2641
23/09/2018
2 tài liệu
0
1094
23/09/2018
1 tài liệu
0
723