Tài liệu

34 kế sách kinh doanh làm giàu

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

 

 

                          Hoanggia Market Solution 

 

 

 

 

1

 
 

MỤC LỤC 

 
       PHẦN 1:  NHÓM KẾ SÁCH KHỞI SỰ KINH DOANH 

 

1. VỊT PHẢI BIẾT BƠI..................................................................................................................... 5 
2. BIẾN KHÔNG THÀNH CÓ ......................................................................................................... 9 
3. MƯỢN ĐÁ VÁ TRỜI ................................................................................................................. 12 
4. ĐỘNG CỎ ĐÁNH RẮN ............................................................................................................. 15 
5. NƯỚC ĐỤC DỄ BẮT CÁ........................................................................................................... 20 
6. MƯỢN GIÓ BẺ MĂNG.............................................................................................................. 24 
7. THUẬN TAY DẮT BÒ............................................................................................................... 28 

 

PHẦN 2: NHÓM KẾ SÁCH TƯ TƯỞNG KINH DOANH 
 

1. THUẬT CÁI NÊM ......................................................................................................................34 
2. THAY XÀ ĐỔI CỘT................................................................................................................... 38 
3. MỘT TÊN HAI ĐÍCH ................................................................................................................. 42 
4. ĐỔI GẠCH LẤY NGỌC............................................................................................................. 46 
5. THẮNG GIẶC PHẢI BẮT TƯỚNG .......................................................................................... 50 
6. TRÁNH MẠNH ĐÁNH YẾU..................................................................................................... 54 
7. LẤY NHÀN THẮNG MỆT ........................................................................................................ 59 
8. BE BỜ TÁT CÁ........................................................................................................................... 64 
9. HOA NỞ TRÊN CÂY ................................................................................................................. 69 

          

PHẦN 3: NHÓM KẾ SÁCH TÂM LÝ KINH DOANH 
 

1. MUỐN BẮT NÊN THẢ.............................................................................................................. 74 
2. BIẾN KHÁCH THÀNH CHỦ..................................................................................................... 79 
3. NGẦM VƯỢT TIỂU LỘ............................................................................................................. 84 
4. CHỈ DÂU TRÁCH HÒE ............................................................................................................. 88 

background image

 

 

                          Hoanggia Market Solution 

 

 

 

 

2

5. XA THƯƠNG GẦN THƯỜNG.................................................................................................. 93 
6. ƯƠM TRỒNG CẢM XÚC........................................................................................................ 102 

 

PHẦN 4 : NHÓM KẾ SÁCH NGHI BINH 

 
1. GIẤU TRỜI QUA BIỂN .......................................................................................................... 106 
2. GIẢ NGÂY GIẢ NGÔ .............................................................................................................. 111 
3. GIƯƠNG ĐÔNG KÍCH TÂY ................................................................................................... 117 
4. KHÔNG THÀNH KẾ................................................................................................................ 114 

 

PHẦN 5: NHÓM KẾ SÁCH BẢO TOÀN KINH DOANH 

 
1. BÍ MẬT NỎ THẦN................................................................................................................... 120 
2. ĐỔI ÁO ĂN TIỆC ..................................................................................................................... 125 
3. MƯỢN XÁC HOÀN HỒN ....................................................................................................... 129 
4. RÚT CỦI ĐÁY NỒI.................................................................................................................. 131 
5. BỎ MẬN GIỮ ĐÀO.................................................................................................................. 134 
6. VE SẦU THOÁT XÁC ............................................................................................................. 137 
7. ĐIỆU HỔ LY SƠN.................................................................................................................... 140 
8. KÊ CÂN KẾ .............................................................................................................................. 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

 

 

                          Hoanggia Market Solution 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống các kế sách trong kinh doanh thực chất là những nguyên tắc ứug 

xử hợp lý đã được kiểm nghiệm qua thời gian của thực tế kinh doanh từ cổ chí kim 
trên toàn thế giới. Việc vận dụng hệ thống kế sách này sẽ giúp chúng ta đạt được 
thành quả chắc chắn và nhanh chóng hơn.  

 

Việc phân nhóm kế sách trong hệ thống này chỉ có tính chất tương đối. Theo 

đó các kế sách trong từng nhóm thể hiện  rằng chúng được sử dụng phổ biến nhất 
trong các tình huống thuộc nhóm. 

 

Việc vận dụng thành công các kế sách kinh doanh đòi hỏi sự linh hoạt trong 

các tình huống cụ thể của đời sống kinh doanh và phải không ngừng sáng tạo.

Mô tả tài liệu

Toàn bộ biểu mẫu, quy trình quản lí dự án đầu tư.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
10 tài liệu
0
6660