Tài liệu

3.3 sale - kpi cua hang sieu thi

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI cho cửa hàng siêu thị 

 
 
1.  Tỷ lệ lợi nhuận: 
 
-  Chỉ số này phản ánh tỷ lệ lợi nhuận của từng cửa hàng ở mỗi khu vực. 
 
-  Bạn sử dụng tỷ lệ này so sánh mức độ hiểu quả của các cửa hàng với nhau và với tỷ lệ 

lợi nhuận chung. 

 
2.  Tỷ lệ lợi nhuận/vốn đầu tư: 
 
-  Công thức = lợi nhuận thuần / tổng vốn đầu tư. 
 
-  Tỷ lệ này xem xét mức hiệu quả lợi nhuận so với số vốn bạn phải bỏ ra. 
 
3.  Doanh số/địa điểm: 
 
-  Bẳng tổng doanh số của địa điểm đó so với các địa điểm khác. 
 
-  Tỷ lệ này cho bạn biết khu vực nào bán hàng tốt và khu vực nào bán không tốt hoặc 

chưa có hiệu quả. 

 
4.  Chi phí mặt bằng/doanh số: 
 
-  Bẳng tổng chi phí mặt bằng / tổng doanh số 
 
-  Tỷ lệ này cho bạn biết mặt bằng bạn thuê có hiệu quả hay không hoặc là bạn chưa có 

đủ các nỗ lực marketing. 

 
5.  Chi phí lương/doanh số 
 
-  Đây là tổng lương/doanh số 
 
-  Chỉ số này giúp bạn kiểm soát ngân sách lương của cửa hàng. 
 
6.  Sản phẩm bán chạy 
 
-  Bao gồm danh sách các sản phẩm bán chạy. 
 
-  Bạn cần so sánh danh sách này tại các cửa hàng, chi nhánh với nhau, xem chúng có 

tương thích hay không? Nếu không, bạn cần xem xét lại về sản phẩm, các chương 
trình marketing của bạn. 

 
-  Ngoài ra, bạn cần xem danh sách sản phẩm không bán chạy và tìm hiểu nguyên nhân 

vì sao. 

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ..

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
4449
3 tài liệu
0
1286
3 tài liệu
0
1363
3 tài liệu
0
1304
3 tài liệu
0
1331

Bộ tài liệu liên quan

21/01/2019
10 tài liệu
0
4449
21/01/2019
3 tài liệu
0
1286
21/01/2019
3 tài liệu
0
1363
21/01/2019
3 tài liệu
0
1304
21/01/2019
3 tài liệu
0
1331