Tài liệu

3.2 Test Ban hang va Marketing

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                              

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Họ và tên ứng viên: ……………………………………………………………………… 
Vị trí tuyển dụng: ......................................................Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................

Kiểm tra chỉ số IQ trong Bán hàng và Marketing 

Thời gian làm bài: 30 phút

Hướng dẫn thực hiện:
Đánh dấu, điền vào câu trả lời mà bạn cho là đúng nhất tại Phiếu trả lời. Yêu cầu không viết vào
đề thi. 

Nội dung câu hỏi

Điểm

A:Đ

B:S

1. Với một doanh nghiệp mới, nên sản xuất nhanh một cuốn sách mỏng dùng tạm 
thời giới thiệu về công ty của bạn, rồi sau này sẽ đầu tư vào cuốn sách có chất lượng 
cao sau này khi doanh nghiệp của bạn đã trở nên thành công.
2. Khi liên quan đến vấn đề bán hàng và marketing, chủ doanh nghiệp nên bám vào 
những phương thức mình làm tốt nhất, chẳng hạn như thành lập mạng lưới hoặc 
marketing qua thư trực tiếp. 
3. Các hoạt động marketing của một công ty lúc đẩy mạnh lúc giảm đi là chuyện 
bình thường, tùy thuộc vào lượng công việc trong công ty - hoạt động marketing bị 
giảm bớt khi công ty đang bận rộn, và được đẩy mạnh khi công ty ít việc. 
4. Thuật ngữ marketing "tần suất" đề cập đến số lần bạn đăng một quảng cáo. Chẳng
hạn nếu bạn đăng quảng cáo bảy lần tất cả, bạn có tần suất là bảy
5. Một dòng báo nhất quán và đều đặn tiếp cận với một nguồn khách hàng cuối cùng
sẽ làm cho doanh nghiệp của bạn được để ý tới. 
6. Cách tốt nhất để bắt đầu tiếp xúc với một công ty khách hàng tiềm năng là bằng 
điện thoại. 
7. Tỷ lệ trả lời điển hình với phương thức viết thư trực tiếp là từ một đến ba phần 
trăm
8. Khi bạn khởi sự một doanh nghiệp mới, ấn tượng được truyền đi theo cách "nghe"
trên điện thoại ít quan trọng hơn so với hình ảnh bạn thể hiện từ con người trực tiếp. 
9. Với tất cả những thông tin sẵn có trên internet, các doanh nghiệp nhỏ không còn 
phải tự tiến hành các nghiên cứu của họ nữa. 
10. Cách tốt nhất để có hiệu quả từ một ngân quỹ khiêm tốn dành cho việc tổ chức 
các sự kiện đặc biệt là dựng một gian nhỏ trong càng nhiều các sự kiện cộng đồng 
càng tốt
11. Bạn biết rằng cuộc gặp mặt trực tiếp từng khách hàng tiềm năng đang diễn ra 
suôn sẻ khi khách hàng tiềm năng của bạn nói phần lớn trong cuộc gặp.. 
12. Nên đăng quảng cáo ở những nơi ít bị cạnh tranh, nhờ đó ta sẽ được chú ý nhiều 
hơn. 

Điểm:

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                              

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Họ và tên ứng viên: ……………………………………………………………………… 
Vị trí tuyển dụng: ......................................................Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................

PHIẾU TRẢ LỜI

Đánh dấu vào phần trả lời của bạn như
ví dụ dưới đây, mỗi câu hỏi chỉ có một 
câu trả lời đúng.
              A     B          
Vd:

Phần trả lời:

    A     B          

    A      B                                  

  A     B         

1.  

      2.

    3.

4.

      5.

   6.

7.

      8.

   9.

10.

    11.

 12.

Số câu đúng

Điểm

Điểm:

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                              

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

PHẦN ĐÁP ÁN

Phần này dành riêng cho cán bộ nhân sự để chấm điểm

Nội dung câu hỏi

Điểm

A:Đ B:S

1.Trả lời: B. Sai. Bạn đã bao giờ nghe câu nói: "Bạn không bao giờ có cơ hội
thứ hai để tạo nên ấn tượng đầu tiên" chưa? Hãy cẩn thận tạo nên hình ảnh 
của công ty ngay từ đầy, hoặc nếu không bạn sẽ có rủi ro tạo nên ấn tượng 
ban đầu dở ẹc -và bạn sẽ rất khó khăn trong việc sửa lại những ấn tượng này. 
Bạn cũng có thể để mất cơ hội ký các hợp đồng khiến công ty của bạn có thể 
thành công ngay trong những ngày đầu tiên. .

10

2.Trả lời: B. Sai. Với hầu hết các doanh nghiệp, chu kỳ bán hàng có thể khá 
dài, đòi hỏi phải gặp gỡ tám đến mười lần với một khách hàng tiềm năng 
trước khi ký kết được hợp đồng. Để thành công, bạn phải học được nhiều 
chiêu thức bán hàng và marketing có thể giúp bạn thúc đẩy khách hàng tiềm 
năng trong suốt chu kỳ bán hàng. 

10

3. Trả lời: B. Sai. Những doanh nhân chỉ làm công tác tiếp thị vào những lúc 
đình đốn công việc sẽ phải trải qua sự lên xuống tương ứng trong dòng tiền 
mặt công ty và chịu nguy cơ công việc kinh doanh của họ rơi vào một thung 
lũng sâu đến nỗi họ không thể tiếp thị kiểu gì để lôi nó ra được. 

10

4. Trả lời: B. Sai. Tần suất là số lần độc giả của một xuất bản phẩm nào đó 
có thể nhìn thấy quảng cáo của bạn. Chẳng hạn như tỷ lệ phần trăm này khác 
nhau khá nhiều giữa tạp chí thương mại và tiêu dùng với báo -chúng ta biết 
rằng một người đặt mua báo sẽ không xem tất cả các trang của tất cả các số 
báo. Điều này giải thích lý do vì sao các quảng cáo lại cần phải được đăng 
nhiều lần trong cùng một xuất bản phẩm. 

10

5. Trả lời: B. Sai. Các nhà báo và các giám đốc phụ trách tin tức nhận thông 
tin của bán với một câu hỏi ám ảnh trong đầu: "Liệu thông tin này có được 
các độc giả của mình quan tâm đặc biệt không?" Thay vì một dòng thông tin 
bình thường mà dễ bị độc giả bỏ qua, hãy chỉ fax hoặc gửi thư điện tử những 
gì đáng được quan tâm đặc biệt. Sau đó hãy nhớ gọi điện thoại sau khi gửi 
thư hoặc fax. 

10

6. Trả lời: A. Đúng. Thứ tự tiếp xúc truyền thống trong các cuộc mua bán 
giữa công ty với công ty là: Gọi điện, gửi thư, gọi điện. Nhưng người viết 
thư trước, rồi sau đó mới gọi điện, thường thất vọng khi thấy rằng khách 
hàng tiềm năng chẳng nhớ gì về việc đã nhận được thư của họ.

10

7. Trả lời: A. Đúng. Đó là lý do vì sao rất cần phải thử nghiệm trước khi tiến 
hành những chương trình lớn. Trước tiên hãy gửi năm nghìn bức thư trước và
đánh giá kết quả trước khi viết thư cho toàn bộ cơ sở khách hàng tiềm năng. 

10

8. Trả lời: B. Sai. Việc có các công cụ và tài liệu chất lượng cao là hết sức 
quan trọng từ ngày đầu tiên. Công ty của bạn phải có sẵn các công cụ truyền 
thông để tạo ra hình ảnh chuyên nghiệp. Hãy dùng phối hợp các công cụ như 
voicemail và một điện thoại di động hoặc máy nhắn tin, và hãy gọi điện trả 

10

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1221
IT
3 tài liệu
0
1404
8 tài liệu
0
3827
10 tài liệu
0
5930
5 tài liệu
0
2148
2 tài liệu
0
988
6 tài liệu
0
2461
2 tài liệu
0
1012
1 tài liệu
0
681

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1221
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1404
23/09/2018
8 tài liệu
0
3827
23/09/2018
10 tài liệu
0
5930
23/09/2018
5 tài liệu
0
2148
23/09/2018
2 tài liệu
0
988
23/09/2018
6 tài liệu
0
2461
23/09/2018
2 tài liệu
0
1012
23/09/2018
1 tài liệu
0
681