Tài liệu

3.1 PV vi tri nhan vien Marketing

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

Created by Phan Huy Nam

Prepared by Phan Huy Nam 11/21/2018

Page 1

BẢNG ĐIỂM PHỎNG VẤN ỨNG VIÊN

Mỗi câu 10 điểm 

Họ và tên ứng viên:………………………

STT

CÂU HỎI

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM

ĐIỂM

1 Đồng nghiệp/ cấp trên nói gì về A/C?

2

3

4

5

 - Cho điểm ƯV trình bày tự tin, mạch lạc khách quan các phần: Kinh 
nghiệm, trình độ, thái độ làm việc, ý chí phấn đấu, tinh thần làm việc 
đồng đội...
 - Trừ điểm các lỗi không tự tin, quá dài, không có trọng tâm, không rõ 
ý, phô trương, sai sự thật

Điểm mạnh và điểm yếu của A/C là gì? Điều đó ảnh 
hưởng gì đến công việc Marketing

 - Cho điểm ƯV trình bày được các điểm mạnh liên quan đến nghiệp 
vụ Marketing: Nhanh nhẹn, sáng tạo những ý tưởng đột phá, am hiểu 
nghệ thuật, có khả năng nắm bắt nhu cầu, ý nghĩ đối tác, sắp xếp tổ 
chức công việc....
 - Cho điểm ƯV trình bày thẳng thắn điểm yếu và có hướng khắc phục 
để hoàn thành tốt công việc
- Trừ điểm ƯV trình bày vòng vo, không thành thật, không nêu được 
điểm mạnh cần thiết của NV Marketing hoặc không có hướng khắc 
phục điểm yếu

Theo bạn, vấn đề nào quan trọng nhất, vấn đề nào 
khó khăn nhất trong công việc của vị trí bạn dự 
tuyển?

 - Cho điểm ƯV nêu được điểm quan trọng nhất trong công việc 
Marketing: Nắm bắt chính xác nhu cầu khách hàng, xây dựng hình 
ảnh, thương hiệu mạnh cho sản phẩm và công ty.
 - Cho điểm ƯV nêu được khó khăn trong công việc Marketing: Nhu 
cầu, thị hiếu của khách hàng thường xuyên thay đổi, đối thủ cạnh tranh 
gây khó khăn..
 - Trừ điểm ƯV không nhận thức rõ về công việc và những khó khăn 
gặp phải trong công việc

Hãy kể một tình huống nhớ nhất mà A/C gặp phải 
khi làm việc? A/C sẽ làm thế nào để tổ chức công 
việc hiệu quả

 - Cho điểm ƯV kể rõ tình huống và những biện pháp giải quyết thỏa 
đáng tình huống đó, nêu được cảm nhận và bài học kinh nghiệm
 - Trừ điểm ƯV không kể được tình huống hoặc không có giải pháp 
(trong hoặc sau tình huống)

Nếu có toàn quyền tự do lựa chọn một lĩnh vực để 
sau đó rất thành công, anh chọn nghề gì? Mục tiêu 
cao nhất của A/C trong công việc là gì?

 - Cho điểm ứng viên nêu rõ nghề nghiệp giống hoặc là mức độ cao 
hơn của nhân viên Marketing. Nêu rõ mục tiêu công việc theo từng giai 
đoạn
 - Trừ điểm ƯV nêu nghề nghiệp không liên quan đến công việc, mục 
tiêu không rõ ràng

background image

Created by Phan Huy Nam

Prepared by Phan Huy Nam 11/21/2018

Page 2

6

7 Có bao nhiêu trạm xăng ở Hà Nội?

8

9

10

Tổng cộng

/100

Hãy nêu những quan điểm của A/C về PR, 
Marketing. Các công cụ Marketing của A/C sử dụng 
để đạt hiệu quả cao?

 - Cho điểm ƯV có quan điểm: Marketing là hệ thống các biện pháp 
nhằm xác định và định hướng sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu của 
khách hàng và xây dựng hình ảnh, uy tín của sản phẩm với K/H. Nêu 
rõ các ý tưởng về sử dụng công cụ Marketing hiệu quả: Nghiên cứu thị 
trường, định hướng sản phẩm (giá cả, bao bì..), phân phối, xúc tiến 
yểm trợ....
- Trừ điểm ƯV phản đối mâu thuẫn hoặc không có biện pháp giải quyết 

 - Cho điểm ƯV có tinh thần làm việc sáng tạo và luôn có tư tưởng 
hoàn thành công việc bằng mọi cách: Hỏi các nhà quản lý kinh doanh 
xăng dầu, Tra cứu trên Internet, Hỏi 1080, đi khảo sát thực tế...
 - Trừ điểm ƯV không biết, trả lời đại khái, trả lời một con số không có 
căn cứ...

Tình huống: Khi xác lập kênh phân phối sản phẩm 
tại các đại lý thường bị từ chối vì lý do có quá nhiều 
hàng tại chỗ họ và không có chỗ để trưng bày sản 
phẩm của công ty, A/C sẽ xử lý thế nào?

 - Cho điểm ƯV xử lý tốt tình huống: trình bày rõ những ưu điểm, lợi 
ích khi đồng ý làm đại lý phân phối sản phẩm của công ty như: - Chất 
lượng sản phẩm tốt, k/h hài lòng , nhân viên bán hàng được đào tạo - 
có chứng chỉ, các chính sách xúc tiến bán hàng, khuyến mãi, - Không 
cần trưng bày - chỉ giới thiệu và bán... 
 - Trừ điểm ƯV không có giải pháp, vội vàng tìm đại lý khác

Tình huống: A/C hãy tiếp thị cái bút này cho tôi mua 

 - Cho điểm ƯV có khả năng thuyết trình, thuyết phục bằng cách: Chỉ 
ra những ưu điểm, tính năng nổi bật của sản phẩm, nêu ra các chính 
sách ưu đãi khi mua, đảm bảo bằng chất lượng và dịch vụ ...
 - Trừ điểm ƯV trình bày không rõ ý, không có cấu trúc, không thuyết 
phục

A/C có hỏi thêm gì về công việc hoặc công ty 
không?

 - Chi điểm ƯV có thái độ quan tâm đến công việc: Hỏi về thời gian bắt 
đầu, lương, chế độ, quan hệ công việc…
 - Trừ điểm ƯV có thái độ bàn quan với công việc, công ty…

background image

Created by Phan Huy Nam

Prepared by Phan Huy Nam 11/21/2018

Page 3

BẢNG ĐIỂM PHỎNG VẤN ỨNG VIÊN

Vị trí: Nhân viên Marketing
Ngày:……………………………………….….
Thời gian bắt đầu………kết thúc……………

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHỎNG VẤN

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1287
IT
3 tài liệu
0
1509
8 tài liệu
0
4103
10 tài liệu
0
6352
5 tài liệu
0
2342
2 tài liệu
0
1058
6 tài liệu
0
2653
2 tài liệu
0
1100
1 tài liệu
0
726

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1287
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1509
23/09/2018
8 tài liệu
0
4103
23/09/2018
10 tài liệu
0
6352
23/09/2018
5 tài liệu
0
2342
23/09/2018
2 tài liệu
0
1058
23/09/2018
6 tài liệu
0
2653
23/09/2018
2 tài liệu
0
1100
23/09/2018
1 tài liệu
0
726