Tài liệu

3 Quy trinh ke toan du phong phai thu kho doi

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Quy trình kế toán dự phòng phải thu khó đòi - Kế toán các khoản phải trả 

Kế toán dự phòng phải thu khó đòi 

Sơ đồ 12: KẾ TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
1719
18/09/2018
5 tài liệu
0
2808
18/09/2018
3 tài liệu
0
1544
18/09/2018
10 tài liệu
0
4873
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
2592
18/09/2018
5 tài liệu
0
2490
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
815
18/09/2018
4 tài liệu
0
2454
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
7074
18/09/2018
10 tài liệu
0
4582
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
4444