Tài liệu

2.7 Vi tri nhan su - ngan hang quan doi

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Họ và tên ứng viên: ……………………………………………………………………… 
Vị trí tuyển dụng: Cán bộ nhân sự - Military Bank… Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ tuyển dụng: ...........................................................................................................

ĐỀ THI MÔN NHẤN SỰ

Thời gian làm bài: 90 phút

Hướng dẫn thực hiện:
Bạn hãy viết câu trả lời vào phiếu trả lời. 

1. Trong 5 năm qua bạn đã làm được những điều gì? Điều gì bạn cảm thấy hài lòng nhất
?

2. Hãy nêu 5 yếu tố ảnh hưởng đến chính sách nhân sự của DN và phân tích ?

3. Những nguyên nhân nào khiến người lao động rời bỏ DN ?

4. Kỹ năng nào cần có của 1 cán bộ nhân sự ?

5. Bạn là cán bộ nhân sự 1 công ty A. Có 1 nhân viên kinh doanh gửi thư cho bạn về 
việc : cô ấy bị trưởng phòng giao thêm cho nhiều việc phát sinh mà lương và đãi ngộ 
vẫn giữ nguyên. Trong khi cô ấy là một nhân viên giỏi, cô ấy đang có ý định xin nghỉ. 
Bạn sẽ viết thư trả lời và khuyên cô ấy như thế nào ?

6. - Hãy trình bày sự hiểu biết của bạn về KPI ?
- KPI và SAL có mối quan hệ như thế nào ?
- 360 độ Feedback là gì?

7. Các vấn đề cần quan tâm của BHXH ?

8. Một nhân viên nữ có bầu 3 tháng vi phạm nội quy của công ty: đi muôn 10 ngày liên 
tiếp. GD đòi chấm dứt HD. Bạn hãy tư vấn cho GD như thế nào ?

Điểm:

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Họ và tên ứng viên: ……………………………………………………………………… 
Vị trí tuyển dụng: .....................................................................Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ phỏng vấn: ............................................................................................................

PHIẾU TRẢ LỜI

Số câu đúng

Điểm

Điểm:

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

PHẦN ĐÁP ÁN

Phần này dành riêng cho cán bộ nhân sự để chấm điểm

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1282
IT
3 tài liệu
0
1500
8 tài liệu
0
4076
8 tài liệu
0
4881
5 tài liệu
0
2313
2 tài liệu
0
1054
6 tài liệu
0
2637
2 tài liệu
0
1093
1 tài liệu
0
722

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1282
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1500
23/09/2018
8 tài liệu
0
4076
23/09/2018
8 tài liệu
0
4881
23/09/2018
5 tài liệu
0
2313
23/09/2018
2 tài liệu
0
1054
23/09/2018
6 tài liệu
0
2637
23/09/2018
2 tài liệu
0
1093
23/09/2018
1 tài liệu
0
722