Tài liệu

27. Quy trinh tuyen dung

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Mọi quy trình tuyển  dụng đều thực hiện theo các bước: lập kế hoạch tuyển dụng, xác định
phương pháp và các nguồn tuyển dụng, xác định thời gian và địa điểm tuyển dụng, tìm kiếm ứng
viên, đánh giá quá trình tuyển dụng, hướng dẫn nhân viên mới hòa nhập với môi trường doanh
nghiệp.Tuy nhiên, không phải mọi doanh nghiệp đều có quy trình tuyển dụng giống nhau, nhiều
khi trong một doanh nghiệp, tuyển dụng cho các vị trí khác nhau cũng có cách tuyển dụng khác
nhau. Vì vậy, quy trình tuyển dụng nhân sự sau đây được các doanh nghiệp áp dụng rất linh hoạt.
 

STT

Các bước

Nội dung

1

Lập kế hoạch tuyển dụng

Doanh   nghiệp   cần   xác   định:   số   lượng   nhân   viên   cần
tuyển, các vị trí cần tuyển và các tiêu chuẩn đặt ra đối với
ứng viên

2

Xác định phương pháp và các

nguồn tuyển dụng

Doanh nghiệp cần xác định vị trí nào nên tuyển người ở
trong,   và   vị   trí   nào   nên   tuyển   người   ở   ngoài   doanh
nghiệp. Các hình thức tuyển dụng sẽ được áp dụng là gì

3

Xác định địa điểm, thời gian

tuyển dụng

Doanh nghiệp cần xác định được những địa điểm cung
cấp nguồn lao động thích hợp cho mình. Chẳng hạn lao
động phổ thông, tập trung ở các vùng nông thông, còn
lao động đòi hỏi tay nghề, chuyên môn sẽ tập trung trong
các trường đại học, dạy nghề... Doanh nghiệp cũng phải
lên được thời gian tuyển dụng dài hạn, ngắn hạn, phù hợp
với nhu cầu của mình.

4

Tìm kiếm, lựa chọn ứng viên

Dùng nhiều hình thức đa dạng để thu hút các ứng viên,
đặc biệt là phải xây dựng được hình ảnh tốt đẹp, và đúng
với thực tế của doanh nghiệp. Tổ chức các vòng tuyển
chọn và các buổi gặp gỡ, phỏng vấn cởi mở với các ứng
viên. Công việc này liên quan trực itếto tới cán bộ tuyển
dụng, vì vậy cán bộ tuyển dụng đòi hỏi phải là người có
chuyên môn tốt, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm phỏng
vấn...

5

Đánh giá quá trình tuyển dụng

Doanh nghiệp cần phải đánh giá xem quá trình tuyển
dụng có gì sai sót không và kết quả tuyển dụng có đáp
ứng được nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp hay không.
Phải xem xét các chi phí cho quá trình tuyển dụng, tiêu
chuẩn, phương pháp và các nguồn tuyển dụng...có hợp lý
không.

6

Hướng dẫn nhân viên mới hòa

nhập

Để giúp nhân viên mới nhanh chóng nắm bắt được công
việc, hòa nhập với môi trường của doanh nghiệp, bạn cần
áp dụng những chương trình đào tạo, huấn luyện đối với
nhân viên mới.

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
3924
20/12/2018
3 tài liệu
0
1287