Tài liệu

2.4 Test vi tri chuyen vien tuyen dung

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY …

- Trụ sở: 
- Điện thoại: 
Website: 

Họ và tên ứng viên: ……………………………………………………………………… 
Vị trí tuyển dụng: .....................................................................Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ phỏng vấn: ............................................................................................................

BÀI TRẮC NGHIỆM KỸ NĂNG PHỎNG VẤN

Thời gian làm bài: 30 phút

H ớng dẫn thực hiện:

ư

B

n  h ã y  c h

n  p h

ư ơ

n g  á n  t r

 l

i  

Đ

Ú N G  h o

c  S A I  ( v à o  b

n g  t r

 l

i  c a 

phi u  tr  l i

ế

ả ờ

)   c h o   c á c   c â u  h

i   d

ư ớ

i  

đ

â y   n h

m  

đ

á n h   g i á  k

  n n

ă

g   p h n

g   v

n  

c a

 b n

.  

Nội dung câu hỏi

Điểm

Đ

S

1.

Bước đầu tiên trong quá trình tìm người cho một công việc là nắm

rõ thị trường lao động về công việc đó.
2.

Bản lý lịch được trình bày tốt là một  nguồn thông tin có giá trị 

như một mẫu hồ sơ xin việc được điền đầy đủ.
3.

Thay đổi công việc liên tục không phải lúc nào cũng có nghĩa là ứng

viên không ổn định.
4.

Việc  đầu  tiên  mà  một  người  phỏng  vấn  có  kinh  nghiệm  làm  

trong  một cuộc phỏng vấn là giao tiếp tốt với ứng viên.
5.

Cách  phù  hợp  để  tiếp  đón  một  ứng  viên  là  cho  thư  ký  dẫn  anh 

ta  vào phòng cUa bạn ngay khi anh ta tới nơi
6.

Ngay cả khi phải cần có thông tin chi tiết về lĩnh vực nào đó, vẫn 

phải đặt các câu hỏi mở.
7.

Người phỏng vấn  nên thu thập thông tin bằng cách từ đầu hỏi một 

câu hỏi  gợi  mở  và  sau  đó  im  lặng  hoặc  chỉ  nói  một  lời  hoặc  có  cử  
chỉ  để khuyến khích ứng viên tiếp tục nói.
8.

Cách tốt nhất làm giảm sự lo lắng cUa ứng viên là đi thẳng vào 

vấn đề càng nhanh càng tốt.
9.

Một cách tốt để thu thập thông tin về trình độ học vấn và kinh 

nghiệm là hỏi sáu câu hỏi cơ bản : Cái gì?   Khi nào?   Ở đâu?   Ai?   Tại 
sao? Như thế nào?
10.

Khi kinh nghiệm trước kia không thể hiện năng lực quản lý, sự 

sáng tạo tài  năng  khác,  hãy  tìm  kiếm  các  yếu  tố  này  trong  các  hoạt  động 
ở  bên ngoài.
11.

Tuy cần thiết phải “quảng cáo” về doang nghiệp với ứng viên, nhưng

việc phóng đại có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
12.

Bàn về khía cạnh tiêu cực cUa doanh nghiệp là một sai lầm, bởi vì 

Điểm:

background image

CÔNG TY …

- Trụ sở: 
- Điện thoại: 
Website: 

nó có thể làm một ứng viên sáng giá từ chối chấp nhận công việc
13.

Không nên bàn về chuyện tiền lương cho tới cuộc phỏng vấn cuối 

cùng.
14.

Đừng  ghi  chép  gì  trong một  cuộc  phỏng  vấn  vì  việc  đó  có  thể 

làm  cho ứng viên sao nhãng hay hoảng sợ.
15.

Những người phỏng vấn kinh nghiệm chỉ đánh giá những yếu tố có

liên quan đến vị trí cần tuyển và có thể liên quan tới các công việc gắn với 
vị trí hiện tại.
16.

Hỏi câu hỏi “mớm” là một sai lầm trong phỏng vấn.

17.

Một cách để đảm bảo rằng bạn luôn tỉnh táo trong một cuộc phỏng 

vấn là tập trung vào các biểu hiện nét mặt và phi ngôn ngữ của ứng viên.
18.

Dấu hiệu đầu tiên cho thấy bạn đang không tập trung là khi bạn bắt 

đầu chỉ “nghe thấy tiếng” chứ không phải là các ý tưởng từ người trình bày.
19.

Nói quá nhiều là một dấu hiệu thiếu kinh nghiệm hoặc thiếu năng lực

của một ứng viên.
20.

Thái độ tranh cãi cUa ứng viên có thể che dấu năng lực lãnh đạo của

họ và thể hiện cách tiếp cận “thẳng thừng” trong công việc.
21.

Phỏng vấn nhiều  vòng  có lợi  thế  là  loại  bỏ  những  người  không  đủ

tiêu chuẩn trước khi ban lãnh đạo cấp cao tiến hành phỏng vấn để tiết 
kiệm thời gian quý báu của họ
22.

Phỏng vấn theo đợt yêu cầu ít nhất hai người phỏng vấn phải tán 

thành với nhau trước khi từ chối một ứng viên.
23.

Phỏng vấn có hội đồng tiết kiệm thời gian nhưng có thể làm cho ứng 

viên hoảng sợ.
24.

Việc mời nhận việc phải cho thời gian hợp lý để ứng viên quyết định.

background image

CÔNG TY …

- Trụ sở: 
- Điện thoại: 
Website: 

Họ và tên ứng viên: ……………………………………………………………………… 
Vị trí tuyển dụng: .....................................................................Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ phỏng vấn: ............................................................................................................

PHIẾU TRẢ LỜI

Đánh dấu vào phần trả lời của bạn như
ví dụ dưới đây, mỗi câu hỏi chỉ có một 
câu trả lời đúng.
              A     B          
Vd:

Phần trả lời:

    Đ    S          

                  Đ     S               

                           Đ     S

1.  

      2.

    3.

4.

      5.

   6.

7.

      8.

   9.

10.

    11.

 12.

13.  

    14.

 15.

16.

    17.

 18.

19.

    20.

 21.

22.

    23.

 24.

Số câu đúng

Điểm

Điểm:

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1282
IT
3 tài liệu
0
1498
8 tài liệu
0
4074
8 tài liệu
0
4879
5 tài liệu
0
2311
2 tài liệu
0
1054
6 tài liệu
0
2635
2 tài liệu
0
1090
1 tài liệu
0
722

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1282
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1498
23/09/2018
8 tài liệu
0
4074
23/09/2018
8 tài liệu
0
4879
23/09/2018
5 tài liệu
0
2311
23/09/2018
2 tài liệu
0
1054
23/09/2018
6 tài liệu
0
2635
23/09/2018
2 tài liệu
0
1090
23/09/2018
1 tài liệu
0
722