Tài liệu

2.3 PV vi tri nhan vien van phong

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

Created by Phan Huy Nam

VietManagement Confidential

11/21/2018

Page 1

BẢNG ĐIỂM PHỎNG VẤN ỨNG VIÊN

Mỗi câu hỏi 10 điểm

Họ và tên ứng viên:………………………

STT

CÂU HỎI

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM

ĐIỂM

1 A/C có thể giới thiệu đôi nét về bản thân?

2

3

4

5

6

 - Cho điểm ƯV trình bày tự tin, mạch lạc các phần: Kinh nghiệm, trình độ, 
thành tích/ nhận xét, mong muốn làm việc
 - Trừ điểm các lỗi không tự tin, quá dài, không có trọng tâm, không rõ ý

Điểm mạnh và điểm yếu của A/C là gì? Điều đó ảnh 
hưởng gì đến công việc văn phòng

 - Cho điểm ƯV trình bày được các điểm mạnh liên quan đến nghiệp vụ văn 
phòng: Cẩn thận, nhanh nhẹn, biết sắp xếp công việc, biết lắng nghe và giải 
quyết xung đột…
 - Cho điểm ƯV trình bày thẳng thắn điểm yếu và có hướng khắc phục để hoàn 
thành tốt công việc
- Trừ điểm ƯV trình bày vòng vo, không thành thật, không nêu được điểm 
mạnh cần thiết của NV văn phòng hoặc không có hướng khắc phục điểm yếu

Theo bạn, vấn đề nào quan trọng nhất, vấn đề nào 
khó khăn nhất trong công việc của vị trí bạn dự 
tuyển?

 - Cho điểm ƯV nêu được điểm quan trọng nhất trong công việc văn phòng: 
bảo đảm việc soạn thảo, kiểm tra, lưu trữ văn bản hành chính nhanh chóng và 
chính xác. đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết các tình huống giao tiếp làm 
hài lòng khách hàng và đồng nghiệp
 - Cho điểm ƯV nêu được khó khăn trong công việc văn phòng: Yêu cầu về hệ 
thống văn bản phải chuẩn xác và sự chồng chéo trong hệ thống văn bản. Phản 
ứng thái quá, quá khích của khách hàng hoặc đồng nghiệp
 - Trừ điểm ƯV không nhận thức rõ về công việc và những khó khăn gặp phải 
trong công việc

Hãy kể một tình huống nhớ nhất mà A/C gặp phải 
khi làm việc? A/C sẽ làm thế nào để sắp xếp công 
việc hiệu quả

 - Cho điểm ƯV kể rõ tình huống và những biện pháp giải quyết thỏa đáng tình 
huống đó, nêu được cảm nhận và bài học kinh nghiệm
 - Trừ điểm ƯV không kể được tình huống hoặc không có giải pháp (trong 
hoặc sau tình huống)

Nếu có toàn quyền tự do lựa chọn một lĩnh vực để 
sau đó rất thành công, anh chọn nghề gì? Mục tiêu 
cao nhất của A/C trong công việc là gì?

 - Cho điểm ứng viên nêu rõ nghề nghiệp giống hoặc là mức độ cao hơn của 
công việc văn phòng. Nêu rõ mục tiêu công việc theo từng giai đoạn
 - Trừ điểm ƯV nêu nghề nghiệp không liên quan đến công việc, mục tiêu 
không rõ ràng

Hãy nêu những quan điểm của A/C về mâu thuẫn, 
xung đột. Các biện pháp giải quyết mâu thuẫn của 
A/C thế nào?

 - Cho điểm ƯV có quan điểm: Mâu thuẫn là tất yếu, động lực phát triển nhưng 
cần có sự kiểm soát. Nêu rõ các biện pháp giải quyết mâu thuẫn: Xác định 
nguyên nhân, tách rời xúc tác gây mâu thuẫn, định hướng khác cho các cá thể, 
tập trung vào giải quyết hậu quả không phải giải quyế cá thể....
- Trừ điểm ƯV phản đối mâu thuẫn hoặc không có biện pháp giải quyết 

background image

Created by Phan Huy Nam

VietManagement Confidential

11/21/2018

Page 2

7

8

9

10

Tổng cộng

/100

Bạn  sẽ  làm gì  nếu  sếp  của  bạn  liên  tục  bàn  tán với 
bạn và tỏ ý muốn tham gia vào những lời bình phẩm 
có tính xúc phạm người đồng nghiệp đó?

 - Cho điểm ƯV xử lý hợp lý tình huống: Cáo bận không nghe, lắng nghe 
nhưng đưa ra quan điểm khác khéo léo….
 - Trừ điểm ƯV tán thành, tham gia bình phẩm thêm hoặc phản đối gay gắt sếp

Tình huống: Một khách hàng gọi điện phàn nàn về 
sản phẩm của công ty và đòi hoàn trả/ hoặc bồi 
thường, A/C sẽ làm thế nào?

 - Cho điểm ƯV xử lý tốt phàn nàn của khách: bình tĩnh lắng nghe, nhận biết 
nguyên nhân, đưa ra các phương án hợp lý để giải quyết hoặc chuyển cho bộ 
phận phụ trách giải quyết
 - Trừ điểm ƯV không có biện pháp

Tình huống: Khi bạn đang phải soạn thảo gấp một 
hợp đồng quan trọng với đối tác thì công ty mất điện/ 
máy tính hỏng, A/C sử lý thế nào?

 - Cho điểm ƯV có nhiệt tình với công việc và luôn có tư tưởng hoàn thành 
công việc bằng mọi cách: Ra ngoài cửa hàng khác, nhờ người khác giúp,….
 - Trừ điểm ƯV không có giải pháp hoặc lung tung khi giải quyết

A/C có hỏi thêm gì về công việc hoặc công ty 
không?

 - Chi điểm ƯV có thái độ quan tâm đến công việc: Hỏi về thời gian bắt đầu, 
lương, chế độ, quan hệ công việc…
 - Trừ điểm ƯV có thái độ bàn quan với công việc, công ty…

background image

Created by Phan Huy Nam

VietManagement Confidential

11/21/2018

Page 3

BẢNG ĐIỂM PHỎNG VẤN ỨNG VIÊN

Vị trí: Nhân viên văn phòng
Ngày:……………………………………….….
Thời gian bắt đầu………kết thúc……………

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHỎNG VẤN

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1178
IT
3 tài liệu
0
1351
8 tài liệu
0
3689
8 tài liệu
0
4439
5 tài liệu
0
2071
2 tài liệu
0
945
6 tài liệu
0
2383
2 tài liệu
0
968
1 tài liệu
0
658

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1178
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1351
23/09/2018
8 tài liệu
0
3689
23/09/2018
8 tài liệu
0
4439
23/09/2018
5 tài liệu
0
2071
23/09/2018
2 tài liệu
0
945
23/09/2018
6 tài liệu
0
2383
23/09/2018
2 tài liệu
0
968
23/09/2018
1 tài liệu
0
658