Tài liệu

2.3 mar - kpi pr

12/09/2018
0 trang
0
0
background image

KPI hoạt động quan hệ công chúng 

 

 

1.  Hiệu quả bài pr, thông cáo báo chí: 

 

-  Chỉ số này phản ánh các đơn vị truyền thông đã đăng tải nội dung thông điệp có hiệu 

quả hay không? 

 

-  Mỗi bài pr bạn liệt kê ra các ý quan trọng mà bạn muốn truyền thông và cho điểm 

trọng số vị trí quan trọng của ý đó. Tổng trọng số là 10. 

 

-  Bạn đánh giá xem báo nào đã đăng tải đúng bao nhiêu ý, ví dụ 3 ý thì bạn cộng các 

điểm lại. 

 

-  Tiếp đó bạn đánh giá nội dung thuyết phục của bài đó. Thang điểm là 10. 

 

-  Điểm trung bình hiệu quả của báo đó = (điểm nội dung + điểm thuyết phục)/2. 

 

-  Bạn đánh giá trọng số mức độ quan trọng của tất cả các tờ báo mà bạn tham gia, tổng 

trọng số là 10. 

 

-  Nhân trọng số với điểm hiệu quả và cộng tất cả lại / 100. 

 

2.  Thăm dò dư luận 

 

-  Mục đích là tiến hành thăm dò sự hiểu biết đúng đắn khách mời và các đại lý, nhà 

phân phối đã đọc thông cáo báo chí trên báo.  

 

-  Việc tìm hiểu chia nên chia làm 2-3 kỳ,  lý do là chương trình Pr có tác động lâu dài, 

số liệu thu nhập chỉ mang tính tạm thời. 
 

3.  Mức độ biết đến doanh nghiệp thông qua những chương trình quan hệ công 

chúng đã làm . 

 

-  Đo lường kết quả trước và sau khi thực hiện chương trình PR áp dụng cho những 

công việc có kết quả dễ đo lường 

 
4.  Mức độ biết đến sản phẩm thông qua những chương trình quan hệ công chúng 

đã làm  

background image

-  Đo lường kết quả trước và sau khi thực hiện chương trình PR áp dụng cho những 

công việc có kết quả dễ đo lường 

 
5.  Nhận thức của khách hàng và công chúng về hình ảnh của sản phẩm và doanh 

nghiệp 

 
-  Đo lường kết quả trước và sau khi thực hiện chương trình PR áp dụng cho những 

công việc có kết quả dễ đo lường 

 
6.  Phản hồi ý kiến của đối tượng 
 
-  Các đối tượng có thể viết bài nói về cảm nghĩ gởi đến báo chí 
 
-  Lượng người gọi ĐT đến công ty nhằm biết thêm thông tin 
 
-  Lượng khách hàng phàn nàn về thông tin công ty 

 
 

Mô tả tài liệu

Để đánh giá công việc dựa trên chỉ số BSC,bạn cần nắm chắc lý thuyết kèm với tài liệu biểu mẫu hướng dẫn, tất cả đều có ở đây.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6113
10 tài liệu
0
7692
4 tài liệu
0
3169
6 tài liệu
0
2177
9 tài liệu
0
6215
1 tài liệu
0
1177

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6113
12/09/2018
10 tài liệu
0
8026
12/09/2018
10 tài liệu
0
7692
12/09/2018
4 tài liệu
0
3169
12/09/2018
6 tài liệu
0
2177
12/09/2018
9 tài liệu
0
6215
12/09/2018
1 tài liệu
0
1177