Tài liệu

21. Ban tu khai ung vien

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

THÔNG TIN DỰ TUYỂN

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Họ và tên 
(chữ in hoa)

Ngày sinh

Ví trí ứng tuyển

Bộ phận

Số CMND

Ngày cấp: 

Nơi cấp:

Chiều cao

........ cm

Cân nặng

.......... kg

Giới tính

              Nam              Nữ

Nơi sinh

Tôn giáo

Hộ khẩu thường trú

Chỗ ở hiện tại

Điện thoại nhà riêng

Điện thoại di động

Email:

Tình trạng hôn nhân

        Độc thân           Đã lập gia đình              Khác (viết cụ thể)

2. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP  VÀ ĐÀO TẠO

Loại hình

Tên trường

Ngành học

Thời gian đào tạo

(Từ ..... đến....)

Kết quả tốt nghiệp

 Chưa TN  
 Đã TN, loại :

 Chưa TN  
 Đã TN, loại :

 Chưa TN  
 Đã TN, loại :

 Chưa TN  
 Đã TN, loại :

2.1 Tiếng Anh 

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Tốt

Khá

TB

Kém

Tốt

Khá

TB

Kém

Tốt

Khá

TB

Kém

Tốt

Khá

TB

Kém

2.2 Tin học

Ms.Word     

Ms. Access  

Ms.Excel        

Ms.PPoint   

Photoshop   

Corel           

Khác_______ 

_______      

3.  TỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CỦA BẢN THÂN 

Phẩm chất cá 
nhân 

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Năng khiếu
 

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Kỹ năng

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

background image

4. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH : (Chồng/vợ, con, Cha mẹ chồng/vợ Anh chị em ruột)

Họ và tên

Quan

hệ

Năm

sinh

Nghề

nghiệp

Nơi làm việc

Chỗ ở hiện tại

5. NGƯỜI BÁO TIN TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP:

Họ và tên:

Địa chỉ:

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động:

Nghề nghiệp:

Quan hệ:

6. NGHỀ NGHIỆP:

6.1. Mục tiêu nghề nghiệp:

Mục tiêu nghề nghiệp:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Bạn chọn 01 trong những điều mong đợi khi làm việc tại ..................................

 Tiền lương
 Cơ hội thăng tiến
 Môi trường làm việc                            

 Điều kiện làm việc
 Phát triển nghề nghiệp
 Phát triển quan hệ xã hội

 Công việc ổn định
 Phúc lợi
 ……………………                                      

Tổng thu nhập bạn mong muốn khi làm việc tại ......................
(Bao gồm cả phụ cấp)

Ngày có thể bắt đầu làm nếu được tuyển dụng

6.2 Kinh nghiệm công tác (Anh/chị hãy liệt kê 03 công ty - bắt đầu với công ty gần đây nhất):

TÊN CÔNG TY (1):

Thời gian làm việc:         Từ ........./......../.........   đến  .........../......../..........         

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

2

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

background image

Điện thoại: ......................................................................... Địa chỉ.....................................................................................

Ngành nghề sản xuất kinh doanh:..............................................................................................................................................
Số lượng CBNV của công ty: .................. người.    Số lượng nhân viên anh/chị quản lý (nếu có)............................................. 

Loại hình doanh nghiệp:     Nhà nước      Cổ phần       TNHH       Nước ngoài        Liên doanh        Khác ………

Thời gian

Chức vụ

Mô tả tóm tắt công việc

Thu nhập

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Khởi điểm:
..................

Sau cùng:

...................

Thành 
tích nổi 
bật:

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Họ tên người quản lý trực tiếp:...................................................................
Chức vụ: ....................................................................................................

Điện thoại: 

..........................................................................

Lý do thôi việc:..........................................................................................................................................................................

TÊN CÔNG TY (2):

Thời gian làm việc:         Từ ........./......../.........   đến  .........../......../..........         

Điện thoại: ......................................................................... Địa chỉ.....................................................................................

Ngành nghề sản xuất kinh doanh:..............................................................................................................................................
Số lượng CBNV của công ty: .................. người. Số lượng nhân viên anh/chị quản lý (nếu có)............................................. 

Loại hình doanh nghiệp:     Nhà nước      Cổ phần       TNHH       Nước ngoài        Liên doanh        Khác ………

Thời gian

Chức vụ

Mô tả tóm tắt công việc

Thu nhập

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Khởi điểm:
..................

Sau cùng:

..................

Thành 
tích nổi 
bật:

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Họ tên người quản lý trực tiếp:...................................................................
Chức vụ: ....................................................................................................

Điện thoại: 

..........................................................................

Lý do thôi việc:..........................................................................................................................................................................

TÊN CÔNG TY (3):

Thời gian làm việc:         Từ ........./......../.........   đến  .........../......../..........         

Điện thoại: ......................................................................... Địa chỉ.....................................................................................

Ngành nghề sản xuất kinh doanh:..............................................................................................................................................
Số lượng CBNV của công ty: .................. người. Số lượng nhân viên anh/chị quản lý (nếu có)............................................. 

Loại hình doanh nghiệp:     Nhà nước      Cổ phần       TNHH       Nước ngoài        Liên doanh        Khác ………

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

3

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4380
20/12/2018
3 tài liệu
0
1417