Tài liệu

2004-NS

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                   

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

ĐỀ THI MÔN NHẤN SỰ

Thời gian làm bài: 60’

I/ Bài tập tình huống: Ở Công ty Hoàng Đạo (10 điểm)
Ông Trung là giám đốc Công ty TNHH Hoàng Đạo đã được gần 3 năm. Lúc mới thành lập,
Công ty chỉ có vẻn vẹn 9 nhân viên, đến nay Công ty đã có tất cả gần 300 nhân viên. Lúc
đầu ông Trung tự mình thực hiện mọi công việc liên quan đến tuyển chọn, trả lương và bổ
nhiệm nhân viên. Do công việc ngày càng nhiều và phức tạp, ông Trung đã giao dần trách
nhiệm tuyển nhân viên mới cho các trưởng phòng hoặc người phụ trách các cơ sở trực
thuộc Công ty. Mặc dù Công ty đang hoạt động có hiệu quả, gần đây qua kiểm tra ông
Trung nhận thấy Công ty có nhiều vấn đề chưa ổn, cần giải quyết. Nhiều trưởng phòng hay
lãnh đạo các cơ sở tỏ ra thiếu thận trọng trong khi tuyển nhân viên. Nhiều nhân viên chưa
được đào tạo đầy đủ hoặc thiếu kinh nghiệm, yếu kém trong thực hiện công việc. Tại nhiều
phòng ban, cơ sở, cửa hàng của Công ty, kỷ luật lao động lỏng lẻo, một số nhân viên được
phân quá ít công việc trong khi nhiều nhân viên khác lại phải làm việc quá tải. Nhiều nhân
viên có năng lực không được cất nhắc phù hợp. Ở một vài cơ sở, tiền lương được trả không
công bằng và có sự khác biệt lớn giữa các cơ sở khác nhau trong Công ty. Một số nhân
viên cảm thấy bất mãn.
Ông Trung cảm nhận được sự cần thiết phải có một chuyên gia về lĩnh vực quản trị nhân
sự. Tuy nhiên ông vẫn còn băn khoăn không biết có cần một phòng nhân sự hay không và
lãnh đạo các cơ sở của Công ty sẽ phản ứng như thế nào đối với trưởng phòng nhân sự
mới? Trưởng phòng nhân sự sẽ có những trách nhiệm cụ thể như thế nào ? Rõ ràng là các
trưởng phòng và các cán bộ lãnh đạo của Công ty đều có trách nhiệm quản trị nhân viên,
làm thế nào để công việc không bị chồng chéo và phối hợp có hiệu quả với hoạt động của
phòng nhân sự ?

Câu hỏi:
1/ Theo anh/chị, Công ty Hoàng Đạo có cần thành lập một phòng nhân sự không? Tại
sao?
2/ Nếu ở cương vị của ông Trung, anh/chị sẽ làm gì để giải quyết những khó khăn hiện nay
của Công ty Hoàng Đạo?
3/ Đối chiếu với công tác nhân sự của bộ phận anh/chị hiện nay, điều gì anh/chị thấy
giống với tình hình của Công ty Hoàng Đạo và cần phải có/đã có những biện pháp gì để
khắc phục cho từng mảng việc đó?

II/ Bài tập nghiệp vụ: Phân tích công việc của anh/chị (10 điểm)
Câu hỏi:
1/ Anh/chị hãy mô tả một ngày làm việc thông thường? Những trách nhiệm chính trong
công việc?
2/ Theo anh/chị những phần quan trọng nhất trong công việc là gì? Tại sao chúng lại quan
trọng?
3/ Loại tình huống nào thường gây ra căng thẳng nhất trong công việc?Giải pháp chung
mà anh/chị thường áp dụng để xử lý tình huống căng thẳng đó?
4/ Những kiến thức nào quan trọng liên quan đến việc thực hiện công việc của anh/chị?
Anh/chị thấy cần có những khoá đào tạo kỹ năng, kinh nghiệm đặc biệt gì để thực hiện tốt
công việc?
5/ Những tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc của anh/chị là gì (ngoài bản checkpoint
định kỳ)? Anh/chị có đề xuất sửa đổi gì về các tiêu chuẩn đánh giá này không?

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1282
IT
3 tài liệu
0
1500
8 tài liệu
0
4076
8 tài liệu
0
4885
5 tài liệu
0
2315
2 tài liệu
0
1054
6 tài liệu
0
2641
2 tài liệu
0
1094
1 tài liệu
0
723

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1282
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1500
23/09/2018
8 tài liệu
0
4076
23/09/2018
8 tài liệu
0
4885
23/09/2018
5 tài liệu
0
2315
23/09/2018
2 tài liệu
0
1054
23/09/2018
6 tài liệu
0
2641
23/09/2018
2 tài liệu
0
1094
23/09/2018
1 tài liệu
0
723