Tài liệu

20. Thu moi phong van 2

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

THƯ MỜI 

V/v tham dự phỏng vấn

Kính gửi: ……………………………………………………………………

Công ty thông báo: Anh/Chị đạt kết quả tốt trong kỳ kiểm tra kiến thức chuyên môn vừa

qua. Chúng tôi xin trân trọng kính mời Anh/Chị đến tham gia phỏng vấn tại công ty

chúng tôi với nội dung như sau:

Vị trí tuyển dụng:……………………………………………………………

Thời gian:……………………………………………………………………

Địa điểm:……………………………………………………………………

Mọi chi tiết, anh chị vui lòng liên hệ ………………………… để được biết thêm chi tiết.

Rất mong Anh/Chị thu xếp thời gian tham gia. Trường hợp Anh/Chị không thể thu xếp

được thời gian, xin vui lòng liên hệ lại chúng tôi theo số điện thoại/địa chỉ trên để xác

nhận lại.

Trân trọng kính chào!

TP.NHÂN SỰ

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

CÔNG TY ________

Phòng/Ban:___________

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------***------------

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4380
20/12/2018
3 tài liệu
0
1417