Tài liệu

2. Mau he thong thang bang luong 2015khong he so

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY TNHH MTV SX & TM PHÚC HƯNG VIỆT

440 Đường 2 tháng 9, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Điện thoại : 0511.3.641.305

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

I. Thuế thu nhập cá nhân 2011 - 2012 biểu thuế cách tính từ 1.1.2012

* Miễn trừ thuế cá nhân: 

4,000,000

* Miễn trừ thuế phụ thuộc: 

1,600,000

II. Danh sách người phụ thuộc

III. Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công.

Đà Nẵng, ngày  20 tháng 04 năm 2012

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

THÂN VĂN PHƯỚC

Từ 1-1-2009, cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công sẽ được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế. Mức giảm trừ là 4 triệu đồng/tháng 
đối với người có thu nhập và 1,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc & Mức giảm trừ tối đa khoảng 10 triệu đồng, đủ nuôi 5 - 6 người 
phụ thuộc.

1. Con chưa thành niên;
2. Vợ, chồng và con đã thành niên nhưng không có khả năng lao động;
3. Con đang là sinh viên hoặc có thu nhập từ 500 ngàn đồng/tháng trở xuống;
4. Ông, bà, cha, mẹ... không có khả năng lao động có thu nhập từ 500.000 đồng/tháng trở xuống.

Bậc 1:    4 triệu đồng/tháng 0%;
Bậc 2:    Trên 4 - 6 triệu đồng/tháng: 5%;
Bậc 3:    Trên 6 - 9 triệu đồng: 10%;
Bậc 4:    Trên 9 - 14 triệu đồng/tháng: 15%;
Bậc 5:    Trên 14 - 24 triệu đồng/tháng: 20%;

Bậc 6:    Trên 24 - 44 triệu đồng/tháng: 25%;
Bậc 7:    Trên 44 - 84 triệu đồng/tháng: 30%;
Bậc 8:    Trên 84 triệu đồng: 35%.
( Ví dụ có 10 triệu bị đánh thuế thì: 6 triệu bị đánh thuế 5%; 3 triệu bị đánh thuế 10% và 1 triệu bị đánh thuế 15% )

background image

Page 2

Ngành nghề: Tư Vấn Nhanh Kế Toán - Thuế
Mã số thuế : 01212917290

Email: 
Điện thoại : 

HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG

I. Mức lương tối thiểu:

Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng:

 2,400,000 

đồng/tháng

II. Hệ thống thang lương, bảng lương:

      1.- BẢNG LƯƠNG CHỨC VỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Đơn vị tính: 1000 đồng

Chức danh công việc

Mã số

Bậc/Mức lương

I

II

III

IV

V

VI

VII

01.- Giam đôc 

C.01

Mức lương

 8.200 

 12.300 

 18.450 

 27.675 

 41.513 

 62.269 

 93.403 

Thời hạn nâng lương (tháng)

36

36

36

36

36

36

36

02.- Phó giám đốc

C.02

Mức lương

 6.500 

 9.100 

 12.740 

 17.836 

 24.970 

 34.959 

 48.942 

Thời hạn nâng lương (tháng)

36

36

36

36

36

36

36

03.- Kế toán trưởng

C.03

Mức lương

 4.600 

 6.440 

 9.016 

 12.622 

 17.671 

 24.740 

 34.636 

Thời hạn nâng lương (tháng)

36

36

36

36

36

36

36

      2.- BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, THỪA HÀNH, PHỤC VỤ

Đơn vị tính: 1000 đồng

Chức danh công việc

Mã số

Bậc/Mức lương

I

II

III

IV

V

VI

VII

1.1.- Tốt nghiệp đại học

D.02

Chức danh: Trưởng Phòng

Mức lương

 4.600 

 6.440 

 9.016 

 12.622 

 17.671 

 24.740 

 34.636 

Tên đơn vị: Group Tư Vấn Nhanh Kế Toán - Thuế

Địa chỉ:

 https://www.facebook.com/groups/tuvanketoan

Lê Minh Trí

Ví dụ áp dụng mức lương tối thiểu vùng 

Mức 2.400.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt 

động trên địa bàn thuộc vùng III.

theo Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy 
định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh 
nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ 
quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

background image

Page 3

Thời hạn nâng lương (tháng)

36

36

36

36

36

36

36

1.2.- Tốt nghiệp cao đẳng

D.03

Chức danh: Phó Phòng

Mức lương

 4.000 

 5.200 

 6.760 

 8.788 

 11.424 

 14.852 

 19.307 

Thời hạn nâng lương (tháng)

36

36

36

36

36

36

36

1.3.- Tốt nghiệp cao đẳng

D.04

Chức danh: Nhân viên các phòng, ban…

Mức lương

 3.200 

 3.840 

 4.608 

 5.530 

 6.636 

 7.963 

 9.555 

Thời hạn nâng lương (tháng)

36

36

36

36

36

36

36

1.4.- Tốt nghiệp 12/12, sơ cấp

D.05

Chức danh: Nhân viên các phòng, ban…

Mức lương

 2.568 

 2.825 

 3.107 

 3.418 

 3.760 

 4.136 

 4.549 

Thời hạn nâng lương (tháng)

36

36

36

36

36

36

36

  3.- BẢNG LƯƠNG CỦA CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHỤC VỤ

Đơn vị tính: 1000 đồng

Chức danh công việc

Mã số

Bậc/Mức lương

I

II

III

IV

V

VI

VII

01.- Lái xe trên 40 tấn

B.12.6

Mức lương

 3.360 

 4.368 

 5.678 

 7.382 

 9.596 

 12.475 

 16.218 

Thời hạn nâng lương (tháng)

36

36

36

36

36

36

36

02.- Lái xe dưới 40 tấn trở xuống

B.12.1

Mức lương

 3.000 

 3.900 

 5.070 

 6.591 

 8.568 

 11.139 

 14.480 

Thời hạn nâng lương (tháng)

36

36

36

36

36

36

36

Huyện Kỳ Anh, ngày 02 tháng 01 năm 2015

GIÁM ĐỐC

Lê Minh Trí

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
811