Tài liệu

19. Thu moi phong van

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY ________

Phòng/Ban:___________

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------***------------

 

THƯ MỜI PHỎNG VẤN

.........., ngày ….. tháng …. năm 20….…

 
 
Kính gửi : Anh/Chị …………………………………………….. 

  

Công ty ............. chúng tôi chân thành cám ơn anh/chị đã quan tâm nộp Hồ sơ xin

việc cho vị trí...................và thu xếp dành thời gian tiếp xúc quan điện thoại/chat/... với
[Đại diện Phòng Nhân sự] vào ngày  …/…/….

Qua thông tin Hồ sơ và cuộc tiếp xúc ban đầu, chúng tôi đánh giá cao sự nhiệt

tình, trình độ và những hiểu biết của anh/chị về vị trí dự tuyển. Sự thể hiện của anh/chị
qua cuộc phỏng vấn trên điện thoại đã gây được ấn tượng rất tốt. Do đó, để có thể trao đổi
chi tiết hơn về công việc, cũng như đánh giá chính xác hơn kiến thức và năng lực của
anh/chị, chúng tôi kính mời anh/chị tới tham gia buổi phỏng vấn trực tiếp với Ban lãnh
đạo Công ty/Người quản lý công việc trực tiếp tại văn phòng/ trụ sở Công ty (liên hệ
Phòng Nhân sự) vào lúc: …giờ .... phút, ngày …./…./20…., tại địa chỉ: ................

 

Vui lòng đến đúng giờ và mang theo Bộ Hồ sơ và các chứng chỉ gốc để chúng tôi

tham khảo thêm.
 

Trân trọng !

Giám Đốc Nhân Sự

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4358
20/12/2018
3 tài liệu
0
1410