Tài liệu

19. Chinh sach nhan su cua cong ty Vikomed

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

 

[

CHƢƠNG TRÌNH – CHÍNH SÁCH

] 

 

 

 

Chính sách lƣơng và phúc lợi của 

công tyVikomed 

 

 

“Vikomed điểm đến của thành công, nơi bạn phát triển sự nghiệp của mình.” 

  

Nguồn Nhân lực là tài sản quý giá nhất của một tổ chức. Vikomed hiểu điều này, chúng 

tôi trân trọng mọi giá trị đóng góp từ con người vào sự phát triển chung, chính vì vậy, với 

mong muốn đem lại cho nhân viên của mình một môi trường làm việc năng động và lành 

mạnh nhất., chúng tôi luôn cố gắng không ngừng để hoàn thiện hệ thống chính sách nhân 

sự của mình. 

 

 

1. Chế độ Đãi ngộ và Phúc lợi: 

 “Thu nhập xứng đáng với sự đóng góp” 

background image

 

[

CHƢƠNG TRÌNH – CHÍNH SÁCH

] 

 

 

 

Chúng tôi hướng đến một chính sách đãi ngộ và phúc lợi xuyên sát và thực tế, đảm bảo 

nhân viên của mình có thể an tâm tập trung phát triển sự nghiệp tại Vikomed để tiếp tục 

tạo ra và chia sẻ những giá trị mới. 

  

Làm việc tại Vikomed với tư cách là nhân viên sẽ nhận được chế độ đãi ngộ & phúc lợi 

như sau:   

Lƣơng:                  

- Mức lương phù hợp dựa theo năng lực, lương tháng 13 và các chế độ lương theo quy 

định nhà nước. 

- Phụ cấp đầy đủ cho những vị trí công việc đặc thù; 

- Chế độ xem xét tăng lương định kỳ dựa theo hệ thống đánh giá hiệu quả năng lực làm 

việc được cập nhật 

                

Thƣởng: 

- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt; 

- Thưởng thành tích định kỳ và đột xuất cho cá nhân hoặc tập thể; 

- Thưởng cho những sáng kiến, ý tưởng đóng góp có giá trị; 

                                 

Bảo hiểm: 

- Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của nhà nước; 

  

Phúc lợi khác: 

- Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của nhân viên; 

- Trợ cấp ăn trưa cho nhân viên, với bếp ăn chuyên nghiệp. 

- Trợ cấp trang phục; 

- Phương tiện đưa đón nhân viên đi làm, 

- Chương trình du lịch trong và ngoài nước hàng năm; 

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho nhân viên; 

2.  Chính sách đào tạo và phát triển 

background image

 

[

CHƢƠNG TRÌNH – CHÍNH SÁCH

] 

 

 

 

  “Phát triển không giới hạn” 

Chúng tôi luôn mong muốn và ủng hộ nhân viên phát triển bản thân, học tập, nâng cao 

tay nghề. 

- Hệ thống chương trình đào tạo có kế hoạch được cập nhật thường xuyên dựa trên công 

tác đánh giá nhân sự chuyên nghiệp và nhu cầu thực tế cần bổ sung cả về chuyên môn và 

kỹ năng cho nhân viên, định kỳ 1 tháng 1 lần. 

- Đa dạng các hình thức đào tạo: đào tạo hòa nhập, đào tạo chuyên sâu, đào tạo tại chỗ, 

đào tạo trong nước, đào tạo tại nước ngoài (Hàn Quốc, Nhật Bản…). 

- Hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khóa học và chương trình  nghiên 

cứu chuyên sâu, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng . 

3. Chính sách tuyển dụng 

Thu hút nhân tài luôn là công cuộc sống còn của mọi tổ chức trong thời đại kinh tế thị 

trường. Vikomed đẩu tư xây dựng một hệ thống tuyển dụng chuyên nghiệp, xuất phát từ 

nhu  cầu  thực  tế  được  đánh  giá  kỹ  lưỡng,  đảm  bảo  tính  công  khai,minh  bạch  với  tiêu 

chuẩn tuyển dụng khoa học, xác định được năng lực ứng viên. 

Vikomed luôn rộng cửa chào đón các ứng viên có năng lực chuyên môn, khát khao làm 

việc sáng tạo, ý chí vươn lên, không phân biệt giới tính, độ tuổi, sắc tộc, tôn giáo.   

Quy trình tuyển dụng của Vikomed.Tham khảo link bên dưới. 

4. Môi trƣờng làm việc 

“Chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện” 

Với phướng châm “Con người là yếu tố cốt lõi cho mọi sự phát triển”, Chúng tôi muốn 

tạo  dựng  một  môi  trường  làm  việc  “Chuyên  nghiệp,  hiện  đại  và  thân  thiện”  để  các  cá 

nhân có cơ hội phát huy hết khả năng của mình 

- Điều kiện làm việc  được đặc biệt quan tâm, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thiết  yếu để 

nhân viên hoàn thành công việc. 

- Không gian làm việc được đầu tư kỹ lưỡng và cải thiện liên tục, đảm bảo sự thoải mái 

cho nhân viên trong quá trình làm việc 

-  Công  tác  đánh  giá  năng  lực  và  hiệu  quả  làm  việc  của  nhân  viên  sâu  xát  và  liên  tục. 

Tương tác giữa các cấp quản lý với nhân viên thông qua hệ thống báo cáo- phản hồi nội 

bộ.Kết quả làm việc được đánh giá khách quan và chính xác. 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
631

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

05/10/2018
0 tài liệu
0
0