Tài liệu

18. Danh sach cau hoi phong van

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

BẢN CÂU HỎI PHỎNG VẤN

Người phỏng vấn:……………………………………Thời gian:…………………………………
Người được phỏng vấn:………………………………Năm sinh:…………………………………
Vị trí xin việc:………..……………………………….Kết quả:…………………………………..

A/ ĐỘNG CƠ XIN VIỆC VÀ QUAN TÂM ĐẾN CÔNG VIỆC:
1. Vị sao anh chị nộp đơn vào chức vụ này?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. Anh chị có nhận xét gì về Công ty chúng tôi?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3. Điều gì thích thú nhất trong công việc mà anh chị muốn xin làm?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. Điều gì khiến anh chị cảm thấy được kích thích nhất trong công việc?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
5. Theo anh chị công việc này có yêu cầu đòi hỏi gì?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
6. Anh chị dự định sẽ tổ chức việc thực hiện công việc như thế nào?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
7. Những quyền hành, số liệu nào anh chị muốn có tại sao?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
8. Anh chị thấy mức lương bao nhiêu là hợp lý với công việc của anh chị vì sao?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
9. Các chính sách nhà nước có ảnh hưởng như thế nào đến công việc anh chị cần tuyển?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

B/ ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC:
10. Anh chị tham gia vào các tổ chức hoặc hoạt động nào của sinh viên hay trogn xã hội?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
11. Điểm trung bình của anh chị khi học đại học, hoặc lớp chuyên ngành?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

background image

12. Anh chị thích hay không thích môn nào nhất tại sao?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
13. Đánh giá chung của anh chị về hoạt động đào tạo chuyên ngành?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
14. Anh chị trang trải học phí của mình bằng cách nào?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

C/CÔNG VIỆC CŨ:
15. Mức lương khởi đầu và mức lương hiện nay của anh chị là bao nhiêu? Vui lòng giải thích?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
16. Tổng thu nhập hiện nay của anh chị là bao nhiêu?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
17. Vì sao anh chị lại bỏ công việc cũ?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
18. Anh chị có nhận xét gì về Công ty cũ của anh chị? Những điểm mạnh và điểm yếu? Điều gì 

anh chị không thích và thích công ty cũ?

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

D/ KIẾN THỨC KINH NGHIỆM TRONG CÔNG VIỆC:
19. Hãy kể cho chúng tôi nghe về những nơi các anh chị đã làm việc, tên công việc, thời gian, nội

dung, chức vụ.

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
20. Anh chị đạt được những giải thưởng nào liên quan đến công việc.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
21. Anh chị Anh chị co thể làm những công việc nào ở Công ty chúng tôi.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
22. Những kinh nghiệm cũ giúp gì cho công việc mới?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
23. Hãy kể về những thành công lớn nhất trong công việc của anh chị?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
24. Anh chị có thường xuyên hoàn thành công việc với chất lượng và thời gian đúng hạn không?

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

2

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

background image

25. Anh chị dự định sẽ làm những việc gì trong những ngày đầu tiên làm việc trong doanh 

nghiệp?

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Ngoài ra hỏi tiêu chuẩn cho công việc là gì? Tiêu chuẩn nào là quan trọng nhất.
Làm thế nào để thực hiện một công việc cụ thể?
Xử lý một tình huống cụ thể?

E/ KHẢ NĂNG HOÀ ĐỒNG VÀ GIAO TIẾP:
26. Hãy kể về lãnh đạo và đồng nghiệp cũ của anh chị?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
27. Anh chị thấy rằng làm việc một mình hay theo nhóm sẽ thích hợp, hiệu quả hơn?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
28. Anh chị giải quyết xung đột như  thế nào?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
29. Quan hệ của anh chị và người hàng xóm như thế nào?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
30. Anh chị có thể cảm thấy khó khăn khi tiếp xúc với người mới quên không?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
31. Tình huống?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
32. Tình huống?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

F/ TỰ NHẬN XÉT BẢN THÂN, Ý THỨC TRÁCH NHIỆM VÀ CẦU TIẾN:
33. Anh chị vui lòng nhận xét về bản thân của anh chị?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
34. Những ưu thế của anh chị so với ứng viên khác? Đâu là điểm mạnh và yếu của anh chị?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
35. Những điều anh chị muốn kể cho chúng tôi biết về anh chị?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
36. Bạn bè đánh giá anh chị như thế nào?

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

3

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4382
20/12/2018
3 tài liệu
0
1417