Tài liệu

1.7 hr - kpi ve long trung thanh

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI lòng trung thành 

 
 
1.  Tỷ lệ vòng quay nhân viên: 
 

 

-  Tỷ lệ vòng quay nhân viên = tổng số nhân viên đã tuyển / tổng số nhân viên theo kế 

hoạch. 

 
-  Tỷ lệ càng cao chứng tỏ vòng quay nhân viên cao, vòng đời của nhân viên thấp. 
 
-  Tỷ lệ này có thể đo lường tỷ lệ của toàn công ty, tỷ lệ của một bộ phận hay tỷ lệ theo 

từng chức danh. 

 
-  Với tỷ lệ theo từng chức danh, ví dụ: bạn quy định chỉ có 10 nhân viên bán hàng. 

Nhưng trong năm bạn đã tuyển 25 nhân viên thì tỷ lệ vòng quay là 25/10 = 2.5. 

 
 
2.  Tỷ lệ vòng đời nhân viên 
 
-  Tỷ lệ vòng đời của nhân viên = tổng thời gian phục vụ trong DN của tất cả nhân viên/ 

tổng số nhân viên doanh nghiệp đã tuyển. 

 
-  Bạn có thể tính vòng đồi cho toàn công ty và cho chức danh, cho bộ phận. 
 
-  Đối với chức danh nếu vòng đồi quá thấp điều này có thể không phải do phía công ty 

mà do bản chất của xã hội, ví dụ các chức danh hay làm thời vụ. 

 
-  Đối với các bộ phận, một phần có thể do cách quản lý của trưởng bộ phận dẫn đến 

vòng đồi của NV thấp. 

 
3.  Tỷ lệ nhân viên muốn ra đi: 
 
-  Công thức = Tỷ lệ nhân viên muốn ra đi/ tổng số nhân viên. 
 
-  Tỷ lệ này phản ảnh số nhân viên sẵn sàng ra đi khi có điều kiện, tuy vậy sẽ vẫn còn 

một bộ phận nhân viên còn lưỡng lự ra đi không nằm trong tỷ lệ này. 

 
4.  Tỷ lệ nhân viên trung thành: 
 
-  Tỷ lệ này phản ảnh tỷ lệ nhân viên luôn sẵn sàng sát cánh với doanh nghiệp cho dù bị 

mọi đối thủ cạnh tranh quyến rũ. 

 
-  Bạn có thể xác định số nhân viên này thông qua các cuộc phỏng vấn từ các đối thủ 

giả tạo từ bên ngoài. 

 
-  Nói chung, bạn nên tập trung vào đội ngũ nhân sự khung của bạn. 

background image

 
Ghi chú: 
 

-  Ngoài ra, chỉ số hài lòng của nhân viên cũng là một tỷ lệ rất tốt để đo lường sự 

trung thành và rất dễ đo lường. 

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ..

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1282
5 tài liệu
0
2024
3 tài liệu
0
1362
3 tài liệu
0
1303
3 tài liệu
0
1329

Bộ tài liệu liên quan

21/01/2019
3 tài liệu
0
1282
21/01/2019
5 tài liệu
0
2024
21/01/2019
3 tài liệu
0
1362
21/01/2019
3 tài liệu
0
1303
21/01/2019
3 tài liệu
0
1329