Tài liệu

17. Bang danh gia ket qua phong van

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỎNG VẤN

Họ & tên Ứng viên:
_____________________________________

Kết quả kiểm tra:

1

. Chuyên môn:……… đ

2

. Vi tính:………… đ

3

. Anh văn: ………….. đ

4

. Khác: ……..…… đ

Ngày kiểm tra : ……/……/……

Vị trí ứng tuyển:

_____________________________________

1- ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ PHẬN PHỎNG VẤN

Tiêu chuẩn

PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

Họ & tên người phỏng vấn:

Chức vụ: 

       Bộ phận:

PHÒNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN

LỰC

Họ & tên người phỏng vấn:

___________________________

Chức vụ: 

       Bộ phận:

Kh

ôn

g

hài

lòn

Tạ

m

đư

ợc

Hài

lòng

Tốt

Rất

tốt

Khô

ng

hài

lòng

Tạ

m

đượ

c

Hài

lòng

Tốt

Rất

tốt

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

Kiến thức chuyên môn 

Kinh nghiệm làm việc

Kỹ năng giao tiếp

Sự tự tin

Đạo đức nghề nghiệp 

Tính trách nhiệm 

Tính trung thực 

Tính phối hợp 

Ngoại ngữ

Ngoại hình 

Động cơ xin việc

Nhận xét chung:

Kết luận:

 Tuyển – chưa gọi

 Chờ xét

 Tuyển – gọi

 Loại

2- PHÊ DUYỆT CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 Loại

 Chờ xét

 Tuyển – chưa gọi

 Tuyển – gọi

Hợp đồng

Lương

Ngày gọi

Chữ ký

 Thử việc

 Chính thức 

____/____/____

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4333
20/12/2018
3 tài liệu
0
1403