Tài liệu

1.6 hr - kpi ve gio lam viec

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

HR – KPI về giờ làm việc 

 
 
1.  Tổng thời gian đi làm muộn toàn công ty: 
 
-  Bạn xem xét tổng thời gian đi muộn từng tháng, và so sánh sự tăng giảm của nó để có 

các biện pháp quản trị thích hợp. 

 
2.  So sánh thời gian đi làm muộn của các bộ phận 
 

-  Công thức: 

tổng thời gian

 tổng nhân viên

  

 
-  Dựa vào chỉ số này, bạn biết rằng bộ phận nào bị mất thời gian nhiều nhất, do vậy bạn 

sẽ có biện pháp để hạn chế. 

 
3.  Tỷ lệ ngày nghỉ, ốm: 
 

-  Tỷ lệ ngày nghỉ, công thức = 

số ngày nghỉ + ốm

 tổng số ngày làm việc trong tháng

  

 
-  Nếu công ty có tỷ lệ này cao, bạn cần xem xét lại các nguyên nhân để khắc phục. 
 

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ..

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1286
5 tài liệu
0
2024
3 tài liệu
0
1363
3 tài liệu
0
1304
3 tài liệu
0
1331

Bộ tài liệu liên quan

21/01/2019
3 tài liệu
0
1286
21/01/2019
5 tài liệu
0
2024
21/01/2019
3 tài liệu
0
1363
21/01/2019
3 tài liệu
0
1304
21/01/2019
3 tài liệu
0
1331