Tài liệu

1.6 hr - kpi ve gio lam viec

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

HR – KPI về giờ làm việc

1. Tổng thời gian đi làm muộn toàn công ty:

-

Bạn xem xét tổng thời gian đi muộn từng tháng, và so sánh sự tăng giảm của nó để có
các biện pháp quản trị thích hợp.

2. So sánh thời gian đi làm muộn của các bộ phận

-

Công thức: 

-

Dựa vào chỉ số này, bạn biết rằng bộ phận nào bị mất thời gian nhiều nhất, do vậy bạn
sẽ có biện pháp để hạn chế.

3. Tỷ lệ ngày nghỉ, ốm:

-

Tỷ lệ ngày nghỉ, công thức = 

-

Nếu công ty có tỷ lệ này cao, bạn cần xem xét lại các nguyên nhân để khắc phục.

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1665
1 tài liệu
0
1298
1 tài liệu
0
6061
4 tài liệu
0
1700
3 tài liệu
0
1459
9 tài liệu
0
3780
4 tài liệu
0
1590
1 tài liệu
0
765

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
1665
17/01/2019
1 tài liệu
0
1298
17/01/2019
1 tài liệu
0
6061
17/01/2019
4 tài liệu
0
1700
17/01/2019
3 tài liệu
0
1459
17/01/2019
9 tài liệu
0
3780
17/01/2019
4 tài liệu
0
1590
17/01/2019
1 tài liệu
0
765