Tài liệu

1.6 hr - kpi ve gio lam viec

12/09/2018
0 trang
0
0
background image

HR – KPI về giờ làm việc 

 
 
1.  Tổng thời gian đi làm muộn toàn công ty: 
 
-  Bạn xem xét tổng thời gian đi muộn từng tháng, và so sánh sự tăng giảm của nó để có 

các biện pháp quản trị thích hợp. 

 
2.  So sánh thời gian đi làm muộn của các bộ phận 
 

-  Công thức: 

tổng thời gian

 tổng nhân viên

  

 
-  Dựa vào chỉ số này, bạn biết rằng bộ phận nào bị mất thời gian nhiều nhất, do vậy bạn 

sẽ có biện pháp để hạn chế. 

 
3.  Tỷ lệ ngày nghỉ, ốm: 
 

-  Tỷ lệ ngày nghỉ, công thức = 

số ngày nghỉ + ốm

 tổng số ngày làm việc trong tháng

  

 
-  Nếu công ty có tỷ lệ này cao, bạn cần xem xét lại các nguyên nhân để khắc phục. 
 

Mô tả tài liệu

Để đánh giá công việc dựa trên chỉ số BSC,bạn cần nắm chắc lý thuyết kèm với tài liệu biểu mẫu hướng dẫn, tất cả đều có ở đây.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6037
4 tài liệu
0
3133
4 tài liệu
0
3057
6 tài liệu
0
2157
9 tài liệu
0
6177
1 tài liệu
0
1161

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6037
12/09/2018
10 tài liệu
0
7921
12/09/2018
4 tài liệu
0
3133
12/09/2018
4 tài liệu
0
3057
12/09/2018
6 tài liệu
0
2157
12/09/2018
9 tài liệu
0
6177
12/09/2018
1 tài liệu
0
1161