Tài liệu

16. Chinh sach nhan su cua cong ty APPOTA

05/10/2018
0 trang
0
0
background image

 

[

CHƢƠNG TRÌNH – CHÍNH SÁCH

] 

 

 

 

ChínhsáchlƣơngvàphúclợicủaCÔNG TY APPOTA 

 

 

1. Chiếnlƣợcnhânsự 
Thúcđẩyvàtạođiềukiệnchomỗicánhântrởthànhthànhviêntíchcựctrongviệcxâydựngvàpháttr
iểncủa APPOTA. 
 
2. Chínhsáchpháttriểnnhânlực 
Đặtvịtrínhânsựvàođúngvaitròđểpháthuytốiđakỹnăngnghiệpvụ 
Đảmbảocôngbằngvàhợplýtrong 

chi 

trảlươngchongườilaođộng, 

tạotínhcạnhtranhtrongviệcthuhútnguồnlựcbênngoàivànguồnlựcbêntrong 
Cảitiếnphươngthứclàmviệc, đảmbảotínhchuyênnghiệpcaotrongmôitrườnglàmviệc. 
Tin họchóacácquytrìnhlàmviệc, ápdụngcácphầnmềmhiệnđạiđểnângcaohiệuquảcôngviệc. 
 
3. Chínhsáchtuyểndụng 
Tạomôitrườnglàmviệcnăngđộng, 

cácchínhsáchđãingộphúclợi, 

hệthốnglươngthưởngxứngđángvớicốnghiếncủanhânviên. 
Thu hútnguồnnhânlựccaocấpvàcácchuyêngiađượcđàotạo ở nướcngoài. 
 
4. Chínhsáchđàotạo 
Kếhoạchđàotạobồidưỡngnângcaotrìnhđộnguồnnhânlực, 
đónđầucáctháchthứctrongtươnglai. 
 
5. Chínhsáchpháttriểnvàquảnlýnhânlực 
Lậpkếhoạchpháttriểnnguồnnhânlực, 

phântíchcôngviệc, 

tuyểndụng, 

đàotạo, 

bốtrísắpxếpnhânlực, tiềnlươngvàcácchínhsáchphúclợi... 
Tiếnhànhphântíchtìnhtrạngnguồnnhânlựcthườngxuyênđểđánhgiávàcơcấulạisơđồtổchức  – 
hoạtđộngtrongtừnggiaiđoạnnhằmđảmbảohệthốngluôntrongtrạngtháihoạtđộnghiệuquảnhất

Luônnângcaocơcấutổchứcvàhoạtđộng, 
tạotínhnăngđộngtrongsựpháttriểncủaCôngtynhằmtạosựhứngkhởitrongcôngviệccủatừngnh
ânviên, 
tạotínhcạnhtranhlànhmạnhtrongtừngvịtrícôngviệcđểmọinhânviêncóthểpháthuytốiđanăngl
ựccủabảnthân. 
 
6. Chínhsáchlƣơng, thƣởng, lợinhuận 
Thựchiệncácchínhsáchđãingộ, 

phúclợi, 

khenthưởnghợplýđểtạođiềukiệngắnbólâudàicủanhânviênvớiCôngty. 
Tạomôitrườnglàmviệcnăngđộng, thânthiệnvớimộtnétvănhoá APPOTA 
Xâydựngvàpháttriểncáccácchínhsáchđềbạt 

thăngtiếnchonhânviêntạođộnglựcphấnđấuvàpháthuyhếtnănglựccủamỗicánhân. 

background image

 

[

CHƢƠNG TRÌNH – CHÍNH SÁCH

] 

 

 

 

Tổchứccácchuyếnthamquan 

du 

lịch, 

cácphongtràothểdụcthểthaotheođịnhkỳtạođiềukiệnchotấtcảnhânviêncócơhộigiaolưuhọchỏ
i, cũngnhưvuichơigiảitríđểtáitạolạisứclaođộng. 
Ngoàira, 

APPOTA 

luôntổchứctốthoạt động ănsáng, ănchiềugópphầnnângcaosứckhoẻcủatoàncánbộ, 
nhânviêncôngty. 
 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
578

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

05/10/2018
0 tài liệu
0
0