Tài liệu

15 Phiếu tổng hợp kết quả đào tạo

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…PĐXNS/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

Khóa đào tạo:

………………………………

Thời gian: ………………..Số buổi: ……

Môn học:

……………………………………

Giảng viên: ……………………………

TT

Họ tên học viên

Đơn vị

Số buổi

tham dự

Kết quả

bài kiểm

tra

Ghi chú

background image

Ngày …. tháng …… năm ……..

GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO

Ngày …. tháng …… năm ……..

Người lập

2

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
632

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

05/10/2018
0 tài liệu
0
0