Tài liệu

1.5 hr - kpi danh gia cong viec

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

HR – KPI đánh giá công việc

Việc đánh giá công việc là tùy thuộc vào phương pháp của mỗi công ty, nhưng sau
khi đánh giá, đây là những số liệu bạn cần quan tâm.

1. Tỷ lệ nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ:

- Công thức = số nhân viên không hoàn thành/ tổng số nhân viên.

- Bạn xem xét tỷ lệ này của toàn công ty và của từng bộ phận. 

- Tỷ lệ quá thấp của công ty hoặc từng bộ phận làm bạn cần chú ý. Đôi khi bạn 

cũng cần phải xem lại, các tỷ lệ quá thấp là do sếp bộ phận đó đánh giá quá 
khắt khe, ngược lại hầu như không có nhân viên bị đánh giá kém hoặc tốt cũng 
làm bạn lưu ý (sếp có xu hướng bình quân chủ nghĩa).

2. Tỷ lệ nhân viên hoàn thành 100 % công việc:

- Tỷ lệ này cho bạn biết số nhân viên đảm bảo công việc là bao nhiêu?

- Bạn nên so sánh tỷ lệ này giữa các bộ phận với nhau, và giữa các tháng với 

nhau.

3. Tỷ lệ nhân viên có thái độ tốt trở lên.

- Đối với các công ty ngành dịch vụ, tỷ lệ ngày vô cùng quan trọng, bạn cần xem

xét cụ thể tỷ lệ thái độ tốt và không tốt của từng bộ phận để xem xét một cách 
chính xác hơn.

4. Tỷ lệ mức độ vi phạm nội quy:

- Tỷ lệ này bằng số lượng vi phạm trong một tháng.

- Bạn có thể phân loại vi phạm theo bộ phận, nếu gom theo lĩnh vực thì càng tốt,

ngoài ra bạn có thể phân làm mức độ nghiêm trọng của vi phạm.

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
976
4 tài liệu
0
2123
9 tài liệu
0
4836
4 tài liệu
0
2219
3 tài liệu
0
1863
4 tài liệu
0
2235
1 tài liệu
0
1622
1 tài liệu
0
6990

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
1 tài liệu
0
976
17/01/2019
4 tài liệu
0
2123
17/01/2019
9 tài liệu
0
4836
17/01/2019
4 tài liệu
0
2219
17/01/2019
3 tài liệu
0
1863
17/01/2019
4 tài liệu
0
2235
17/01/2019
1 tài liệu
0
1622
17/01/2019
1 tài liệu
0
6990