Tài liệu

1.5 hr - kpi danh gia cong viec

12/09/2018
0 trang
0
0
background image

HR – KPI đánh giá công việc 

 
 
Việc đánh giá công việc là tùy thuộc vào phương pháp của mỗi công ty, nhưng sau khi 
đánh giá, đây là những số liệu bạn cần quan tâm. 
 
1.  Tỷ lệ nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ: 
 
-  Công thức = số nhân viên không hoàn thành/ tổng số nhân viên. 
 
-  Bạn xem xét tỷ lệ này của toàn công ty và của từng bộ phận.  
 
-  Tỷ lệ quá thấp của công ty hoặc từng bộ phận làm bạn cần chú ý. Đôi khi bạn cũng 

cần phải xem lại, các tỷ lệ quá thấp là do sếp bộ phận đó đánh giá quá khắt khe, 
ngược lại hầu như không có nhân viên bị đánh giá kém hoặc tốt cũng làm bạn lưu ý 
(sếp có xu hướng bình quân chủ nghĩa). 

 
2.  Tỷ lệ nhân viên hoàn thành 100 % công việc: 
 
-  Tỷ lệ này cho bạn biết số nhân viên đảm bảo công việc là bao nhiêu? 
 
-  Bạn nên so sánh tỷ lệ này giữa các bộ phận với nhau, và giữa các tháng với nhau. 
 
3.  Tỷ lệ nhân viên có thái độ tốt trở lên. 
 
-  Đối với các công ty ngành dịch vụ, tỷ lệ ngày vô cùng quan trọng, bạn cần xem xét cụ 

thể tỷ lệ thái độ tốt và không tốt của từng bộ phận để xem xét một cách chính xác 
hơn. 

 
4.  Tỷ lệ mức độ vi phạm nội quy: 
 
-  Tỷ lệ này bằng số lượng vi phạm trong một tháng. 
 
-  Bạn có thể phân loại vi phạm theo bộ phận, nếu gom theo lĩnh vực thì càng tốt, ngoài 

ra bạn có thể phân làm mức độ nghiêm trọng của vi phạm. 

 
 
 

Mô tả tài liệu

Để đánh giá công việc dựa trên chỉ số BSC,bạn cần nắm chắc lý thuyết kèm với tài liệu biểu mẫu hướng dẫn, tất cả đều có ở đây.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2231
6 tài liệu
0
1467
9 tài liệu
0
4540
4 tài liệu
0
2303
1 tài liệu
0
870
10 tài liệu
0
4302

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
4 tài liệu
0
2231
12/09/2018
10 tài liệu
0
5787
12/09/2018
6 tài liệu
0
1467
12/09/2018
9 tài liệu
0
4540
12/09/2018
4 tài liệu
0
2303
12/09/2018
1 tài liệu
0
870
12/09/2018
10 tài liệu
0
4302