Tài liệu

14 Thư mời nhận việc

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC

DOANH NGHIỆP VIỆT

                      Số….TMNV/2017

  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày   tháng    năm 2017

THƯ MỜI NHẬN VIỆC

Kính gửi

: Anh /Chị …………………………………………………………….

Địa chỉ

: ………………………  - Điện thoại: ………………….......................

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của Anh/Chị đối với công ty cũng như chức danh công việc 
mà Anh/Chị đã dự tuyển. Chúng tôi trân trọng thông báo Anh/Chị đã trúng tuyển trong đợt phỏng vấn 
vừa qua. Anh/Chị sẽ:
Làm việc tại : ………………………………………………………………………..
Chức danh công việc

: …………………………………………………………..

Báo cáo trực tiếp cho

: ………………………………………………………….

Ngày nhận việc

: …… / …… / 20… Thời gian thử việc: ………………….

Thời giờ làm việc

: …………………………………………………………………

Lương và các chế độ khác như sau: 
Lương : …………………………… 

Lương thử việc: ……………………………

Các khoản phụ cấp khác(nếu có):...............................................................................
Các chế độ khác

: Theo Luật Lao động Việt Nam, theo Nội quy lao động và Quy định tài chính của 

công ty.
Mời Anh/Chị liên hệ với Anh/Chị …………………………….. - Chức vụ: …… để nhận việc. Xin vui 
lòng mang theo thư mời này khi đến.
Chúng tôi hoan nghênh sự gia nhập của Anh/Chị vào công ty và hy vọng chúng ta sẽ có một sự hợp tác 
tốt đẹp, lâu bền.
Trân trọng.
                          Người lập                                                                       Giám đốc
                                                                                     
                     (Ký và ghi rõ họ tên)
                                                                                 

Ứng viên xác nhận

Ký tên

Tôi đồng ý nhận việc theo nội dung thư mời nêu trên.
 Ý kiến khác: ……………………………………………..

BMNS-08a

1

/

1

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5370