Tài liệu

13.1_PV_nghiep_vu_le_tan_khach_san

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

BẢN PHỎNG VẤN VỊ TRÍ LỄ TÂN

KHÁCH SẠN

Mã số: 
Ngày ban hành: 11/21/2018
Lần sửa đổi: 00

Họ và tên ứng viên: ……………………………………………………………………… 
Vị trí tuyển dụng: ......................................................Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................

Hướng dẫn đánh giá:
-

Nhằm mục đích tuyển “Đúng người cho đúng việc”. Các tiêu chí tuyển dụng được xây dựng
theo từng cấp và có 2 phần cơ bản: Phần 1: đánh giá tính cách; Phần 2: đánh giá năng lực
chuyên môn; Phần 3: đánh giá kỹ năng cần có.

-

Có 5 mức đánh giá như sau: (Cán bộ phỏng vấn click  vào số điểm trong ô)

5: Xuất sắc

4: Tốt/Khá

3: TB khá

2: TB/TB yếu

1: Yếu/Kém

PHẦN 1: TÍNH CÁCH/VĂN HÓA/PHẨM CHẤT

Điểm

1. Tính lịch sự

5

4

3

2

1

2. Tính trung thực

5

4

3

2

1

3. Tính đồng đội

5

4

3

2

1

4. Trí nhớ tốt

5

4

3

2

1

5. Sức khỏe tốt

5

4

3

2

1

6.

Sáng tạo và nhanh trí

5

4

3

2

1

7. Kín đáo

5

4

3

2

1

PHẦN 2: NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

-  Khách hàng phàn nàn vệ việc nhân viên thu ngân tính sai tiền điện thoại cho

mình,rằng ông ta không hề gọi một cuộc điện thoại nào ra nước ngoài cả và
yêu cầu nhân viên giải quyết nhanh vì ông ta còn đi cho kịp chuyến bay vào

khoảng 30p nữa. Bạn xử lý thế nào ?

-

Khách đang nghỉ ở khách sạn bị ốm(khách sạn không có dịch vụ y tế).Là 1

nhân viên trong KS bạn sẽ xử lý như thế nào?

Điểm:

background image

BẢN PHỎNG VẤN VỊ TRÍ LỄ TÂN

KHÁCH SẠN

Mã số: 
Ngày ban hành: 11/21/2018
Lần sửa đổi: 00

-

Khách đi tour qua công ty lữ hành,sau khi làm thủ tục nhập khách sạn lên nhận

phòng,khách chê phòng không đủ tiện nghi và từ chối ở khách sạn.Bạn sẽ xử lý
như thế nào?

-

Khách sau khi làm thủ tục nhập khách sạn,chê khách sạn ít dịch vụ và từ chối ở
lại.là lễ tân khách sạn bạn sẽ thuyết phục khách như thế nào?

-

Một khách hàng gọi điện đặt một phòng đôi ( 2người ) ở khách sạn. Khi khách
hàng đến KS thi một người có CMT còn người kia thì không có. Theo quy định

thì người bạn cùng phòng phải viết giấy bảo lãnh cho người không có giấy tờ .
Khi em đã có giấy bảo lãnh của khách rồi thì em có lên vào sổ KHAI BÁO TẠM

TRÚ hay là chỉ lưu lại ở sơ đồ phòng ? Làm thế nao cho đúng luật ?

-

Đã quá 12h trưa, đòan khách đi tour qua một công ty lữ hành đến làm thủ tục

nhập khách sạn.Tại thời điểm đó ks của bạn chưa đủ phòng vì một số khách ở
những buồng này chưa làm thủ tục trả phòng. Bạnsẽ làm như thế nào ạ?

-

"Đang đêm khách trên phòng gọi điện xuống lễ tân hốt hỏang đòi đổi phòng vì
họ bảo thấy trong phòng có ma. Nhưng hôm đó khách sạn lại không còn phòng

trống". Bạn giải quyết tình huống này như thế nào?

-

Mối quan hệ giữa bộ phận lễ tân và các bộ phận khác như thế nào?

Những câu hỏi khác của cán bộ phỏng vấn

5

4

3

2

1

PHẦN 3: KỸ NĂNG CÔNG VIỆC

Điểm

1. Kỹ năng giao tiếp

5

4

3

2

1

2. Kỹ năng kiểm soát khách  hàng

5

4

3

2

1

3. Kỹ năng tổ chức công việc

5

4

3

2

1

4. Kỹ năng trình bày 

5

4

3

2

1

5. Kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ 

5

4

3

2

1

6. Kỹ năng kiểm soát stress 

5

4

3

2

1

background image

BẢN PHỎNG VẤN VỊ TRÍ LỄ TÂN

KHÁCH SẠN

Mã số: 
Ngày ban hành: 11/21/2018
Lần sửa đổi: 00

Điểm bình quân: …………………………………………………………………………………….

 Đạt loại   A1  

Tổng điểm bình quân > 4

Tiếp nhận

 Đạt loại   A  

3 < Tổng điểm bình quân = < 4

Tiếp nhận

 Đạt loại   B  

2 =< Tổng điểm bình quân < 3

Không tiếp nhận

 Đạt loại C  

Tổng điểm bình quân < 2

Không tiếp nhận

Nhận xét của cán bộ phỏng vấn:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1282
IT
3 tài liệu
0
1498
8 tài liệu
0
4073
8 tài liệu
0
4878
10 tài liệu
0
6293
5 tài liệu
0
2311
6 tài liệu
0
2632
2 tài liệu
0
1090
1 tài liệu
0
722

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1282
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1498
23/09/2018
8 tài liệu
0
4073
23/09/2018
8 tài liệu
0
4878
23/09/2018
10 tài liệu
0
6293
23/09/2018
5 tài liệu
0
2311
23/09/2018
6 tài liệu
0
2632
23/09/2018
2 tài liệu
0
1090
23/09/2018
1 tài liệu
0
722