Tài liệu

13 Thư mời phỏng vấn

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                         

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Hà nội, ngày     tháng     năm 20...

THƯ MỜI PHỎNG VẤN

Kính gửi : Ông/Bà …..
Địa chỉ

: ……….

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quí Ông/Bà đối với Công ty cũng

như chức danh công việc mà Quí Ông/Bà đã dự tuyển. Chúng tôi trân trọng mời
Ông/Bà ……… tới tham dự buổi trao đổi về công việc của chúng tôi được tổ chức
vào:

-

Thời gian:

-

Địa điểm: 

Xin vui lòng liên hệ với Ông/Bà …………… - Chức vụ: …….. để xác nhận thư mời

này trước khi đến.

Chúng tôi rất hoan nghênh sự quan tâm của Quí Ông/Bà đối với công ty và hy

vọng chúng ta sẽ có sự hợp tác tốt đẹp, lâu bền.

Trân trọng./.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Đã ký)

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
640
0 trang
0
1280
0 trang
0
1082
0 trang
0
625
0 trang
0
724
0 trang
0
616
0 trang
0
495
0 trang
0
929
0 trang
0
722

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
5916

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5916