Tài liệu

13 Phiếu đánh giá về khóa học của các học viên

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…PĐG/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC CỦA CÁC HỌC VIÊN

(TRAINING COURSE SELF-ASSESSMENT FORM)

Để việc tổ chức các khóa học sau ngày một hiệu qủa hơn, xin các anh/ chị hãy vui lòng điền và đánh dấu  (X) vào bảng câu hỏi sau

(In order to organize next training courses more effectively, please fill in blanks and take a  check in the following questions) :

Tên khóa học (Training course):................................................................................................................................................
Thời gian học (Training duration):............................................................................................................................................

ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC (Assessment of Training Course):

1- Tôi nghĩ tôi đã học được những điều cơ bản sau đây từ khóa học này (I think that I have learned the following from 
this course)
:............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

2- Khóa học đã đáp ứng mong muốn của bạn ở mức độ nào ?

(How does the course satisfy your expectation?)

3- Khóa học liên quan tới công việc của bạn ở chừng mực nào ?

(How does the course involve to your current work?)

4- Khóa học có đạt được tính ứng dụng cao không?

(How is the course applied?)

5- Tôi có thể áp dụng được khóa học này dễ dàng hơn nếu nội dung được cải tiến/làm rõ bằng cách (I can put into 
practice more easily if the contents of the course are improved by)
:......................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN (Assessment of Trainer/Lecturer):

1- Kiến thức chuyên môn 

(Professional skills/knowledge)

2- Kỹ năng truyền đạt (diễn đạt rõ ràng, sinh động, …)

(Communication skills  - clear/vivid expression…)

3- Phương pháp giảng dạy (thảo luận, chuẩn bị tài liệu,…)

(Teaching methods – discussion, material preparation,…)

    

TỔ CHỨC KHÓA HỌC (Organization of Training Course):
Trang thiết bị giảng dạy : Phòng học, LCD, giấy, viết,…
(Teaching aids: Classroom, LCD, paper, pens,…)

ĐÁNH GIÁ CHUNG KHÓA HỌC (Overall Assessment of Training Course):

NHỮNG Ý KIẾN KHÁC (Other Opinions  or  Comments) :
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Họ tên người tham dự (có thể để trống) – Attender’ name (Blank is available) :......................................................................

background image

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
634

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

05/10/2018
0 tài liệu
0
0