Tài liệu

13. Chinh sach nhan su cua cong ty co phan duoc pham pharmacity

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

 

[

CHƢƠNG TRÌNH – CHÍNH SÁCH

] 

 

 

 

Chính sách lƣơng và phúc lợi của Công ty Cổ phần 

Dƣợc Phẩm Pharmacity 

 

 

MÔI TRƢỜNG LÀM VIỆC 

Môi trường văn hóa được thành lập từ “tƣ duy cấp tiến".Nó bắt đầu với 

một niềm tin rằng tất cả mọi người đều có thể phát triển; tiềm năng được nuôi dưỡng chứ 
không hề được thiết lập từ trước; và bất cứ ai cũng có thể thay đổi tư duy. Lãnh đạo 
nghĩa là tạo điều kiện để mọi ngƣời nhận ra những điểm tuyệt vời nhất ở bản thân, 
để có thể cống hiến hết mình và tìm thấy ý nghĩa sâu sắc trong công việc mỗi ngày

Luôn luôn học hỏi và ham muốn hiểu biết là điều cực kì cần thiết. Hơn nữa, chúng ta cần 
phải sẵn sàng chấp nhận những điều không chắc chắn, những rủi ro và thay đổi một cách 
nhanh chóng mỗi khi phạm sai lầm. Nhận thất bại là điều không thể tránh khỏi khi ta 
muốn trở nên thông thạo một thứ gì đó.Hãy mở lòng với ý tưởng của người khác, khi 
thành công của họ không hề làm giảm đi thành công của chúng ta. 
 
 

CÁC CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ 

 

1 Chế độ lƣơng và phụ cấp: 
Ngoài lương cơ bản được nhận tùy theo chức danh và vị trí công tác, còn được hưởng 
tiền thưởng theo chính sách của công ty. 
Chế độ công tác phí, (nếu được điều động đi công tác dài hạn cách xa nơi cư trú), trợ cấp 
khó khăn và các chế độ trợ cấp khác được hưởng theo quy định của luật Lao động. 
 
2 Chế độ đào tạo: 
Chúng tôi hiểu rằng để có được sự phát triển lâu dài và bền vững, nguồn nhân lực có chất 
lượng là một trong những ưu tiên hàng đầu và là nhân tố quan trọng tạo nên thành công. 
Do đó, chúng tôi luôn chú trọng đến việc đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên trong 
Công ty. 
a/ Đối với các nhân viên mới: 
Trước khi vào làm việc, các nhân viên sẽ được Công ty: 

background image

 

[

CHƢƠNG TRÌNH – CHÍNH SÁCH

] 

 

 

 

– Đào tạo cơ bản (gồm các thông tin về công ty, quy chế tổ chức, hoạt động của Công ty, 
chế độ của người lao động,…) 
– Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn theo chuyên ngành tuyển dụng. 
b/ Đối với nhân viên đã được Công ty ký Hợp đồng lao động chính thức: 
– Mỗi năm, Công ty sẽ đào tạo nghiệp vụ để nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên 
bằng cách tổ chức lớp huấn luyện tại Công ty hoặc đăng ký cho cá nhân nhân viên tham 
dự các khoá huấn luyện ngắn hạn/dài hạn tại các tổ chức bên ngoài. 
– Trong trường hợp cần thiết, Công ty sẽ tổ chức những khoá huấn luyện ngoài kế hoạch 
đào tạo nghiệp vụ hàng năm cho nhân viên 
 
3 Chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội:  
Người lao động được Công ty đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất 
nghiệp theo đúng quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 
hiện hành. 
Chế độ phúc lợi: 
– Công ty luôn đặc biệt quan tâm đến những chế độ dành cho cán bộ công nhân viên 
trong các dịp lễ tết, sinh nhật, hiếu, hỷ,… 
Những điều này sẽ giúp cho các cán bộ nhân viên trong Công ty luôn có cảm giác được 
sống trong một gia đình lớn. 
 
 

CƠ HỘI THĂNG TIẾN 

Pharmacity luôn dành nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân viên làm 

việc trên 06 tháng.Chính sách của chúng tôi là luôn ưu tiên cho các nhân viên có năng 
lực vào bất cứ khi nào có thể.  
Tại Pharmacity, nhân viên sẽ có cơ hội để rèn luyện những 

“tƣ duy cấp tiến”

 thông 

qua việc sống với những giá trị cốt lõi và cơ hội công bằng trong thăng tiến. 
Hy vọng rằng bạn – với tài năng và kinh nghiệm của mình sẽ đóng góp một phần quan 
trọng vào thành công của Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity chúng tôi.
 

 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
634

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

05/10/2018
0 tài liệu
0
0