Tài liệu

12 Thư cảm ơn dự tuyển

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC

DOANH NGHIỆP VIỆT

                  Số….TCODT/2017

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Hà Nội, ngày ……... tháng……… năm 2017

THƯ CẢM ƠN DỰ TUYỂN

Kính gửi:    Anh/Chị ……………………………………………………………..
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của Anh/Chị đối với công ty cũng như chức danh công việc 
mà Anh/Chị đã dự tuyển.
Qua đợt phỏng vấn, chúng tôi đánh giá cao khả năng và kinh nghiệm làm việc của Anh/Chị. Tuy nhiên, 
chúng tôi rất lấy làm tiếc về khả năng và kinh nghiệm đó chưa thực sự phù hợp với chức danh mà công 
ty chúng tôi đang cần tuyển. 
Chúng tôi chúc Anh/Chị gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và hy vọng chúng ta sẽ có dịp 
hợp tác trong tương lai.
Chào thân ái.

                                                                                                                        Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5670