Tài liệu

12 Quy trinh ke toan chi phi tra truoc ngan han

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Quy trình kế toán chi phí trả trước ngắn hạn - Kế toán các khoản phải trả 
Kế toán chi phí trả trước ngắn hạn 
Sơ đồ 11: KẾ TOÁN CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
1225
18/09/2018
5 tài liệu
0
2369
18/09/2018
3 tài liệu
0
1292
18/09/2018
10 tài liệu
0
4000
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
2176
18/09/2018
5 tài liệu
0
2116
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
693
18/09/2018
4 tài liệu
0
2088
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
5784
18/09/2018
10 tài liệu
0
3770
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
3691