Tài liệu

12 Phỏng vấn chuyên môn

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                          

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Họ và tên ứng viên: ……………………………………………………………………… 
Vị trí tuyển dụng: ......................................................Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................

Hướng dẫn đánh giá:
-

Nhằm mục đích tuyển “Đúng người cho đúng việc”. Các tiêu chí tuyển dụng được xây dựng
theo từng cấp và có 2 phần cơ bản: Phần 1: đánh giá tính cách; Phần 2: đánh giá năng lực
chuyên môn.

-

Có 5 mức đánh giá như sau: (Cán bộ phỏng vấn click  vào số điểm trong ô)

A1: Xuất sắc

A: Tốt/Khá

B: TB khá

C: TB/TB yếu

D: Yếu/Kém

PHẦN 1: TÍNH CÁCH/VĂN HÓA

Điểm

Chuyên đề 1: Tính bền bỉ/Sự tận tâm với công việc

A1

A

B

C

D

-

Chúng  ta đều có  những  điều không được  thỏa mãn  trong cuộc
sống. Bạn có thể cho tôi một ví dụ làm thế nào mà bạn đương đầu
với những điều không thỏa mãn đó?

-

Thỉnh thoảng tất cả chúng ta đều trở nên chán nản. Hãy kể cho tôi
về tình huống gần đây nhất khi bạn cảm thấy chán nản vì cảm thấy
không thể hoàn thành nhiệm vụ?

Chuyên đề 2: Sự liêm chính

A1

A

B

C

D

-

Nói cho tôi về tình huống mà cấp trên của bạn yêu cầu bạn làm một
việc gì đó mà bạn không đồng ý. Bạn xử lý tình huống này như thế
nào?

-

Nói cho tôi về lần mà bạn thấy đồng nghiệp không trung thực,
trong khi bạn yêu cầu sự trung thực ở họ. Bạn đã làm gì?

Chuyên đề 3: Tính sáng tạo/sự đổi mới liên tục

A1

A

B

C

D

-

Ở vị trí cũ của bạn, bạn đã đưa ra một ý tưởng có ích nào mà nó
được đưa vào thực thi?

-

Bạn thực hiện công việc có gì khác so với những người tổ chức
công việc cho bạn? Tại sao? Điều đó mang lại lợi ích như thế nào
cho công ty của bạn? Hãy cụ thể hóa?

Chuyên đề 4: Tinh thần hợp tác

A1

A

B

C

D

-

Bạn làm thế nào để nắm được các hoạt động của các phòng ban
khác trong công ty của bạn? Hãy cụ thể hóa?

-

Bạn sẽ làm gì khi bạn phải đối mặt với những vấn đề bạn không thể
giải quyết trong nhóm làm việc của  bạn? Hãy cho tôi một ví dụ?

-

Kể cho tôi về lần bạn cộng tác với một ai đó mà có phong cách làm
việc rất khác bạn? Việc đó là một trở ngại hay là một phần thưởng
đối với bạn ?

Chuyên đề 5. Phong cách ứng viên

A1

A

B

C

D

-

Hình thức, trang phục

-

Tư thế đi, ngồi, cử chỉ, ánh mắt, thái độ

-

Giọng nói, khả năng truyền đạt

Điểm:

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                          

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

PHẦN 2: NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

Chuyên đề 6: Mô tả công việc

A1

A

B

C

D

-

Bạn hãy mô tả vị trí công việc cũ của bạn?

-

Giả sử bạn được nhận vào công ty làm việc, bạn dự định thực hiện
công việc như thế nào? Bạn hãy mô tả cho tôi các công việc Bạn dự
định sẽ làm?

Chuyên đề 7: Sự đúng hạn

A1

A

B

C

D

-

Kể cho tôi về lần mà bạn đã hoàn thành không đúng hạn một việc
quan trọng mà cấp trên giao? Bạn đã làm gì với việc đó?

-

Bạn làm gì khi phải đối mặt với một thời hạn không linh hoạt hay
không có đủ thời gian và nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ? Cho
tôi một ví dụ cụ thể?

Chuyên đề 8: Định hướng dịch vụ khách hàng

A1

A

B

C

D

-

Bạn xử lý thế nào khi khách hàng nổi cáu? Cho tôi một ví dụ cụ
thể?

-

Bạn đã học được bài học gì về việc tạo sự thỏa mãn cho khách
hàng? Bạn học chúng như thế nào? Cho tôi ví dụ về một trong
những kinh nghiệm mà bạn đã học được?

Chuyên đề 9: Kỹ năng đàm phán

A1

A

B

C

D

-

Nói cho tôi về lần mà bạn phải làm việc vất vả để cứu vãn một cuộc
đàm phán có nguy cơ thất bại? Bạn đã làm gì? Kết quả ra sao?

-

Thông tin nào mà bạn thu thập trước khi đàm phán, và bạn đã sử
dụng thông tin này như thế nào trong suốt quá trình đàm phán?
Cho tôi một vài ví dụ cụ thể?

Chuyên đề 10: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

A1

A

B

C

D

-

Kể lại về lần mà bạn được giao cho một dự án phức tạp. Bạn đã
chuẩn bị các bước như thế nào để thực hiện và hoàn thành dự án?
Bạn có thấy hài lòng với kết quả mình đạt được hay không?

-

Mô tả một dự án mà bạn chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện có
liên quan đến nhiều các thành viên trong đội làm việc? Bạn đã làm
thế nào để sử dụng có hiệu quả nhất nguồn nhân lực của mình?

Chuyên đề 11: Những câu hỏi riêng của cán bộ phỏng vấn

A1

A

B

C

D

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
681
0 trang
0
1414
0 trang
0
1168
0 trang
0
672
0 trang
0
776
0 trang
0
660
0 trang
0
533
0 trang
0
1015
0 trang
0
773

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6376

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
6376