Tài liệu

12 Phiếu đánh giá chất lượng khóa học

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

Học viên:  ………………………….

Đơn vị: ……………………………

Khóa đào tạo: ……………….

Thời gian: ………………..Số buổi: …….

Môn học:  ………………………….

Giảng viên: ………………………………

Stt

Nội dung đánh giá

Đề xuất

1

Nội dung bài giảng

2

Nội dung hội thảo/thực hành

3

Phong cách giảng viên

4

Ví dụ cá nhân của giảng viên

5

Ví dụ thực tiễn

6

Chất lượng tài liệu

7

Thời gian đào tạo

8

Mức độ tiếp thu của học viên

9

Môi trường học viên của khóa 
học (trình độ, mức độ tham 
gia…)

10

Khung cảnh giảng dạy (phòng 
ốc, trang thiết bị, ăn uống…)

Tổng cộng                                        / 50

Đề xuất khác của bạn:

Bạn sẽ làm gì sau khi tham gia khóa học này:

Hà nội, Ngày …. tháng …… năm 2016

Người thực hiện

Số:…

PĐG/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

  Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
          Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                 Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

   

background image

              PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KHÓA HỌC

2

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
632

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

05/10/2018
0 tài liệu
0
0