Tài liệu

1.2 hr - chi so tuyen dung

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

HR – Chỉ số kpi tuyển dụng

1. Tổng số CV / đợt tuyển dụng (đối với từng chức danh).

-

Chỉ số này đo lường mức độ hiệu quả truyền thông của bạn, số lượng CV bạn nhận được nhiều 
có thể là do danh tiếng công ty bạn có thể do truyền thông tốt, có thể do công việc hấp dẫn.

-

Bạn cần làm một bảng đánh giá hỏi lại ứng viên để xem xét xem số lượng CV của bạn nhiều 
hay ít vì lý do nào để cải tiến cho các đợt tuyển dụng sắp tới.

2. Tỷ lệ ứng viên đạt yêu cầu:

-

Đó là mức các ứng viên đạt các yêu cầu cơ bản theo tiêu chuẩn của bạn.

-

Tỷ lệ này = 

-

Nếu tỷ lệ này càng cao thì chứng tỏ bạn đã truyền thông những cốt lõi của bạn đến các ứng 
viên, điều này giúp bạn đỡ vất vả trong việc lọc hồ sơ ứng viên.

-

Nếu tỷ lệ này quá thấp, chứng tỏ bạn đã không truyền thông cho ứng viên hiểu tiêu chuẩn, nội 
dung công việc và điều kiện công việc là gì (quan trọng là họ có thể hiểu được các thông điệp 
của bạn).

 
3. Chỉ số hiệu quả quảng cáo tuyển dụng:

-

Tổng chi phí / Tổng số CV. Chỉ tiêu này xác định xem để thu được một CV bạn mất bao nhiêu 
đồng.

-

Số người tuyển được/từng kênh

4. Thời gian để tuyển nhân viên.

-

Chỉ số thời gian tuyển dụng là số thời gian trung bình kể từ khi yêu cầu tuyển dụng được chấp 
nhận đến khi nhận được nhân sự, ví dụ là 21 ngày.

-

Chỉ số này vừa ràng buộc trách nhiệm của bộ phận nhân sự trong việc tìm người, vừa là cơ sở 
định hướng cho các bộ phận trong việc chủ động xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực.

5. % ứng viên/phí tuyển dụng

6. Chỉ số hiệu quả các nguồn tuyển dụng

-

Chỉ số này đo lường số CV nhận được, số CV đạt yêu cầu trên mỗi chức danh.

-

Chỉ số chi phí trung bình / 1 CV =  tức là với mỗi CV thu được thì từng kênh quảng cáo bạn 
mất bao nhiêu tiền. Bạn so sánh số tiền của từng kênh để xem xét kênh nào hiệu quả nhất. Điều
đó không đồng nghĩa với việc bạn chỉ thực hiện quảng cáo trên kênh hiệu quả nhất nhé. Ví nó 
còn phụ thuộc vào độc giả của kênh quảng cáo đó là gi…

background image

Ghi chú: CV là tiếng anh, tiếng việc có nghĩa là đơn xin việc của ứng viên.

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
976
4 tài liệu
0
2125
9 tài liệu
0
4839
4 tài liệu
0
2220
3 tài liệu
0
1863
4 tài liệu
0
2237
1 tài liệu
0
1622
1 tài liệu
0
6990

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
1 tài liệu
0
976
17/01/2019
4 tài liệu
0
2125
17/01/2019
9 tài liệu
0
4839
17/01/2019
4 tài liệu
0
2220
17/01/2019
3 tài liệu
0
1863
17/01/2019
4 tài liệu
0
2237
17/01/2019
1 tài liệu
0
1622
17/01/2019
1 tài liệu
0
6990