Tài liệu

11 Thang điểm phỏng vấn

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

 Số:….TĐPV/2017

          CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                   Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2017

                                               THANG ĐIỂM PHỎNG VẤN

Họ và tên ứng viên: ………………………………………………………..
Vị trí tuyển dụng: ……………………………………………………………
Tên cán bộ phỏng vấn: …………………………………………………………

Hướng dẫn đánh giá:
Các tiêu chí tuyển dụng ứng viên dưới đây được xây dựng từ nền tảng giá trị Văn hóa cá nhân thích ứng với 
VHG; Năng lực cá nhân phù hợp với vị trí công việc.
Cán bộ phỏng vấn sẽ đánh giá các tiêu chí dựa trên Bộ câu hỏi tuyển dụng kèm theo của mỗi vị trí công việc.
Thang điểm đánh giá như sau:  A: Tốt         B: Khá          C: TB             D: Kém

CÁC TIÊU CHÍ TUYỂN DỤNG

ĐIỂM
A

B

C

D

1. Đánh giá khả năng thích ứng và sự linh hoạt của ứng viên (VH)

2. Đánh giá tinh thần hợp tác của ứng viên (VH)

3. Đánh giá khả năng quản lý sự xung đột (VH)

4. Đánh giá sự tận tâm với công việc của ứng viên (VH)

5. Đánh giá khả năng định hướng và thực hiện mục tiêu (NL)

6. Đánh giá khả năng kiểm soát công việc của ứng viên (NL)

7. Đánh giá khả năng nắm bắt sự việc và tính hệ thống (NL)

8. Đánh giá khả năng phân tích thông tin (NL)

9. Đánh giá khả năng phán đoán và ra quyết định (NL)

10. Đánh giá khả năng quản lý sự khủng hoảng (VH)

1

background image

11. Đánh giá Sự đúng hạn của ứng viên (VH)

12. Đánh giá Sự ủy thác, ủy quyền của ứng viên (NL)

13. Đánh giá Phong cách của ứng viên (VH)

Tư thế đi, ngồi, cử chỉ, ánh mắt, trang phục
Giọng nói, thái độ, khả năng truyền đạt
Tổng điểm phỏng vấn:

Ý kiến nhận xét của cán bộ phỏng vấn:

                                                                                                                            Người lập

2

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5691