Tài liệu

11 Quy trinh ke toan no dai han den han tra

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

 [Type text]

Kế toán nợ dài hạn đến hạn trả 

Sơ đồ 10: KẾ TOÁN NỢ DÀI HẠN ĐẾN HẠN TRẢ

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
1232
18/09/2018
5 tài liệu
0
2387
18/09/2018
3 tài liệu
0
1297
18/09/2018
10 tài liệu
0
4024
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
2187
18/09/2018
5 tài liệu
0
2124
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
697
18/09/2018
4 tài liệu
0
2098
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
5819
18/09/2018
10 tài liệu
0
3795
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
3717