Tài liệu

11 Quy trinh ke toan no dai han den han tra

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

 [Type text]

Kế toán nợ dài hạn đến hạn trả 

Sơ đồ 10: KẾ TOÁN NỢ DÀI HẠN ĐẾN HẠN TRẢ

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
722
18/09/2018
5 tài liệu
0
1777
18/09/2018
3 tài liệu
0
885
18/09/2018
10 tài liệu
0
2819
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
1593
18/09/2018
5 tài liệu
0
1517
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
470
18/09/2018
4 tài liệu
0
1571
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
4003
18/09/2018
10 tài liệu
0
2578
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
2610