Tài liệu

1.1 hr - chi so kpi ve luong

29/08/2018
0 trang
0
0
background image

HR – Chỉ số kpi về lương 

 
 
1.  Mức thu nhập trung bình: 
 

-  Công thức: =  

tổng thu nhập

 tổng nhân viên

  

 
-  Khi xem xét mức thu nhập trung bình toàn công ty, giúp bạn xem xét mức thu nhập 

trung bình của công ty bạn đã phù hợp hay chưa với thu nhập trung bình của ngành 
hay các đối thủ cạnh tranh khác. 

 
2.  Mức thu nhập giờ công trung bình: 
 
-  Công thức: = thu nhập trung bình / số giờ làm việc (đối với thời gian đo lường). 
 
-  Đây cũng là tỷ lệ so sánh thu nhập trung bình với các doanh nghiệp trong ngành như 

mục 1 ở trên. 

 
3.  Mức thu nhập theo chức danh: 
 
-  Mức thu nhập trung bình không phản ánh một cách chính xác thu nhập của các chức 

danh trong công ty của bạn. 

 
-  Ngoài ra, bạn cần xây dựng mức thu nhập trung bình của từng chức danh để xây dựng 

quy chế lương (click vào để xem về xách xây dựng quy chế lương). 

 

-  Công thức: =  

tổng thu nhập chức danh

 tổng số nhân viên chức danh đó

  

 
-  Khi xem xét mức thu nhập trung bình theo chức danh, giúp bạn xem xét mức thu 

nhập trung bình của công ty bạn đã phù hợp hay chưa với thị trường. 

 
4.  Tỷ lệ chi phí lương: 
 

-  Công thức: 

tổng chi phí lương

 doanh số

  

 
-  Bạn cũng cần xem xét xem mức chi phí này đã hợp lý chưa, có phù hợp với tỷ lệ 

trong ngành hay không? 

 

Mô tả tài liệu

Để đánh giá công việc dựa trên chỉ số BSC,bạn cần nắm chắc lý thuyết kèm với tài liệu biểu mẫu hướng dẫn, tất cả đều có ở đây.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6083
4 tài liệu
0
3152
4 tài liệu
0
3083
6 tài liệu
0
2167
9 tài liệu
0
6194
1 tài liệu
0
1167

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6083
12/09/2018
10 tài liệu
0
7978
12/09/2018
4 tài liệu
0
3152
12/09/2018
4 tài liệu
0
3083
12/09/2018
6 tài liệu
0
2167
12/09/2018
9 tài liệu
0
6194
12/09/2018
1 tài liệu
0
1167