Tài liệu

11. Chinh sach nhan su cua Son Ha

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

1/4 

[

CHƢƠNG TRÌNH – CHÍNH SÁCH

] 

 

 

 

Chính sách lƣơng và phúc lợi của Sơn Hà 

 

 

I/ Chính sách nghỉ mát 
Hàng năm, Công ty sẽ tổ chức các chuyến tham quan nghỉ mát cho tất cả CBCNV và 
người thân trong công ty với mục đích: 

 

Chăm lo đến đời sống tinh thần của Công nhân viên, tái tạo sức lao động và nâng cao 
năng suất lao động. 

 

Tạo động lực thúc đẩy mối quan hệ giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, là sân chơi để 
mọi người gần nhau hơn, tạo ra hiệu quả làm việc tốt hơn. 

 

Thể hiện sự quan tâm của Ban Tổng giám đốc đến toàn thể Công nhân viên trong Công 
ty. 

II/ Chính sách công tác phí 
Công ty quy định mức Công tác phí cụ thể cho từng cấp Nhân viên, đảm bảo tính đồng 
bộ và công bằng với mục đích: 

 

Đáp ứng đầy đủ quyền lợi cho Nhân viên khi đi công tác. 

 

Cung cấp các nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ Nhân viên hoàn thành tốt công việc được giao 
trong chuyến đi công tác. 

 

Tạo cho Công nhân viên cảm giác thoải mái, được quan tâm, được hỗ trợ từ Ban Giám 
đốc và các phòng ban chức năng. 

III/ Chính sách khen thƣởng 
Hàng tháng, căn cứ vào kết quả làm việc của CBCNV, Công ty có chính sách khen 
thưởng đối với các tập thể hoặc cá nhân có thành tích hoặc sáng kiến trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh, phần thưởng được tính và trả ngay vào lương tháng đó của CBCNV. 
Ngoài ra, vào cuối mỗi năm tài chính, căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, Công ty 
sẽ có chính sách khen thưởng thành tích dựa trên mức độ hoàn thành chỉ tiêu cá nhân 
trong đánh giá định kỳ hàng tháng. Mức thưởng này sẽ được quy định cụ thể, chi tiết và 
công bằng cho từng cấp độ Công nhân viên. Mục đích: 

 

Khen thưởng Công nhân viên theo mức độ hoàn thành mục tiêu cá nhân, tạo động lực 
làm việc. 

 

Tạo một môi trường thi đua lành mạnh để Công nhân viên phát huy hết tiềm năng bản 
thân, thúc đẩy Công ty phát triển vững mạnh. 

 

Đáp ứng nhu cầu được công nhận của Công nhân viên, là phương tiện để thông báo rộng 
rãi thành tích và sự nỗ lực cá nhân mà Công nhân viên đã thể hiện. 

IV/ Chính sách chăm sóc sức khỏe 
Ngoài 2 loại hình Bảo hiểm bắt buộc (BHYT, BHXH), Công ty còn thanh toán 100% chi 
phí viện phí cho công nhân không may bị tai nạn lao động. Hàng năm, Công ty có tổ 
chức khám sức khỏe cho 100% công nhân sản xuất mục đích: 

 

Đảm bảo sức khỏe của Công nhân viên được chăm sóc tốt nhất. 

background image

2/4 

[

CHƢƠNG TRÌNH – CHÍNH SÁCH

] 

 

 

 

 

Tạo cho Công nhân viên cảm giác an toàn, được quan tâm chu đáo. 

V/ Chính sách phúc lợi khác 

 

Phụ cấp suất ăn giữa ca, suất ăn tăng ca, phụ cấp làm thêm giờ… 

 

Phụ cấp đường sữa chống nóng vào các tháng hè. 

 

Xe đưa đón Công nhân viên ở xa nơi công tác, xe ô tô phục vụ các chuyến đi công tác xa. 

 

Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội sau khi được ký kết HĐLĐ chính thức. 

 

Các chế độ phúc lợi: Sinh nhật, tang ma, cưới hỏi, đau bệnh, phụ cấp tàu xe đi đường khi 
về thăm quê… 

 

Trang bị Bảo hộ lao động đầy đủ, đúng quy định Pháp luật. 

 

Chính sách An toàn - Sức khỏe - Môi trường hoàn thiện. 

 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
629

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

05/10/2018
0 tài liệu
0
0