Tài liệu

10 Quy trinh ke toan du phong phai tra

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Kế toán dự phòng phải trả 
Sơ đồ 09: KẾ TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
929
18/09/2018
5 tài liệu
0
2056
18/09/2018
3 tài liệu
0
1084
18/09/2018
10 tài liệu
0
3380
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
1886
18/09/2018
5 tài liệu
0
1804
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
566
18/09/2018
4 tài liệu
0
1827
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
4785
18/09/2018
10 tài liệu
0
3191
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
3127