Tài liệu

10 Quy trinh ke toan du phong phai tra

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Kế toán dự phòng phải trả 
Sơ đồ 09: KẾ TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
1679
18/09/2018
5 tài liệu
0
2804
18/09/2018
3 tài liệu
0
1542
18/09/2018
10 tài liệu
0
4867
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
2577
18/09/2018
5 tài liệu
0
2485
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
812
18/09/2018
4 tài liệu
0
2446
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
7049
18/09/2018
10 tài liệu
0
4573
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
4435